088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Opleiding Platform Jeugd

Het Opleiding Platform voor professionals die werken met kinderen en jeugd.

OP Jeugd, hét platform waar jij als jeugdzorg professional geaccrediteerde cursussen, trainingen en refereerbijeenkomsten kunt vinden. Dit opleidingsaanbod wordt mogelijk gemaakt en beschikbaar gesteld door de samenwerkende partijen.

Onze diensten

Opleiding Platform

Over OP Jeugd

OP Jeugd is het samenwerkingsverband tussen Reik, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, Accare, Sociaal Consortium Friesland, Talant, Gebiedsteam Súdwest Fryslân, Renn4, Amaryllis, Kinnik, VNN, Fier, Stenden en Jeugdhulp Friesland op het gebied van opleiden. Vanaf 2017 bieden we vanuit het platform geaccrediteerde cursussen, trainingen en refereerbijeenkomsten aan, voor professionals die werken met kinderen en jeugd. Hierbij maken we gebruik van de deskundigheid in de verschillende kenniscentra, academies en expertisecentra van de Friese jeugdhulporganisaties.

Partners