088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

30-09 2021 Tijd: 13:00 - 16:30
(Online) bijeenkomsten

Kijkje in de keuken (Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid)

Het Regiecentrum zet zijn deuren open voor iedere professional die interesse heeft in zijn organisatie en iedere professional die kan helpen om huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling te stoppen.

Lees meer
07-10 2021 Tijd: 13:00 - 14:30
(Online) bijeenkomsten

Webinar Meldcode, afwegingskader en rol Veilig Thuis, 7 oktober 2021

Per 1 januari 2019 is de meldcode verbeterd. Melden bij Veilig Thuis is bij vermoedens van acute- en structurele onveiligheid de professionele norm. Om professionals te helpen bepalen of hier sprake van is, zijn per beroepsgroep afwegingskaders gemaakt. Tijdens deze voorlichting leer je alle ins and outs.

Lees meer
26-10 2021 Tijd: 14:00 - 16:30
(Online) bijeenkomsten

Mini-college Jeugd- en familierecht

Tijdens deze college krijg je juridische kennis over de verzoekschriftprocedure, maar leer je ook de nodige vaardigheden in het kader van procesvoering.

Lees meer
28-10 2021 Tijd: 09:30 - 16:00
Trainingen

Professioneel begeleiden van complexe oudergesprekken 28 oktober 2021

Tijdens de verdiepingstraining ‘Professioneel begeleiden van complexe oudergesprekken’ ga je dieper in op jouw rol als hulpverlener bij complexe scheidingen. Het is een verdieping op de training ‘Kind centraal bij scheiding’.

Lees meer
01-11 2021 Tijd: 09:00 - 16:30
Trainingen

Systeemgericht werken, 1 en 15 november 2021

Systeemgericht werken is een training waarin een denkkader wordt ontwikkeld waarmee de invloed van de omgeving op iemands gedrag wordt onderzocht. De omgeving heeft invloed op iemands gedrag. Deze omgeving gaat verder dan alleen het gezin of familie, maar kan ook het sociale netwerk, de school en de buurt zijn. Systeemtheorie geeft een denkkader om deze invloed op iemand gedrag te onderzoeken.

Lees meer
02-11 2021 Tijd: 09:00 - 16:30
Trainingen

Gezond seksueel opgroeien volgens het vlaggensysteem, 2 november 2021

Lees meer
02-11 2021 Tijd: 15:00 - 17:00
(Online) bijeenkomsten

Mini-college Hechting en trauma, 2 november 2021

Een interactief mini-college over de achtergrond van hechting en de effecten van trauma op de ontwikkeling van het
kind. Er is aandacht voor de theorie, de meest recente ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied en voor de praktijk.

Lees meer
04-11 2021 Tijd: 09:00 - 12:30
Trainingen

Beroepscode en tuchtrecht, 4 november en 2 december 2021

De Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker is een leidraad voor jeugdzorgwerkers. Als jeugdzorgwerker moet je deze beroepscode niet alleen kennen, maar ook kunnen hanteren in je werk. De training staat in het teken van bewustwording. Je oefent de vaardigheden met de box voor morele jamsessies. Een door Jeugdhulp Friesland ontwikkelde methode om ethisch te reflecteren.

Lees meer
08-11 2021 Tijd: 09:00 - 12:30
Trainingen

Beroepscode en tuchtrecht, 8 en 29 november 2021

De Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker is een leidraad voor jeugdzorgwerkers. Als jeugdzorgwerker moet je deze beroepscode niet alleen kennen, maar ook kunnen hanteren in je werk. De training staat in het teken van bewustwording. Je oefent de vaardigheden met de box voor morele jamsessies. Een door Jeugdhulp Friesland ontwikkelde methode om ethisch te reflecteren.

Lees meer
22-11 2021 Tijd: 15:00 - 16:30
(Online) bijeenkomsten

Opfrisworkshop Gebruik meldcode en casuïstiek voor IB-ers, 22 november 2021

Je kent de meldcode, maar je vindt het gebruik ervan nog lastig – ook omdat je hem niet iedere dag gebruikt. Tegen welke
dilemma’s loop je aan? Kom opfrissen en oefenen!

Lees meer
25-11 2021 Tijd: 13:00 - 16:30
(Online) bijeenkomsten

Kijkje in de keuken (Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid)

Het Regiecentrum zet zijn deuren open voor iedere professional die interesse heeft in zijn organisatie en iedere professional die kan helpen om huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling te stoppen.

Lees meer
29-11 2021 Tijd: 13:00 - 16:00
Trainingen

Cirkel van Veiligheid, 29 november en 13 december 2021

Het jonge kind ontwikkelt zich in relatie met anderen. De Cirkel van Veiligheid helpt om hechting en hechtingsgedrag te begrijpen en om deze kennis te gebruiken.

Lees meer
Trainingen

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Jij bent of wordt aandachtsfunctionaris en vraagt je af hoe je dit binnen je organisatie moet aanpakken?

Lees meer
Trainingen

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Jij bent of wordt aandachtsfunctionaris en vraagt je af hoe je dit binnen je organisatie moet aanpakken?

Lees meer
Trainingen

Basistraining Wechsler serie 27 september 2021

De Wechsler serie is een verzameling instrumenten om intelligentie te meten, ontwikkeld door David Wechsler.

Lees meer
Trainingen

CGW cursus januari 2022

De Cognitief Gedragstherapeutisch Werker wordt in deze veelzijdige cursus getraind om gedragstherapeutische interventies kundig te verrichten, onder eindverantwoordelijkheid van een gedragstherapeut.

Lees meer
Incompany training

Dialoogtafel

De Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland heeft de dialoogtafelmethodiek ontwikkeld – een systematische reflectiemethodiek met als doel verbetering van de kwaliteit en h..

Lees meer
Incompany training, Trainingen

Drieluik aanbod voor onderwijs (gastles leerlingen, ouderavond en docententraining)

Hoe gaan kinderen  om met grensoverschrijdend gedrag op social media? Wat kunnen ouders doen om in gesprek te gaan met hun kinderen? En hoe reageer je als onderwijsprofessional op gren..

Lees meer
Trainingen

FACT-jeugd (teamtraining)

FACT-Jeugd is een organisatiemodel voor zorg aan kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen, die langdurig van zorg afhankelijk zijn. Het gaat om kinderen en jongeren met problemen op meerdere levensgebieden

Lees meer
Trainingen

Gezinscoach, NHL Stenden

De cursus Gezinscoach is een korte cursus voor hulpverleners en professionals uit verschillende werkgebieden die werken met gezinnen. De cursus richt zich op laagdrempelige hulp aan (multi)probleemgezinnen. Je besteedt aandacht aan de verschillende rollen en posities van een gezinscoach en leert hoe je vertrouwen kunt opbouwen en veranderingen binnen het gezin kunt doorvoeren. Aan het eind van de cursus stel je een eindverslag samen waarin je reflecteert op jezelf in de rol en functie van gezinscoach. Na afloop ontvang je een certificaat of bewijs van deelname.

Lees meer
Trainingen

IAG Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling, Post-hbo NHL Stenden, najaar 2021

Tijdens de post-hbo-opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling combineer je de theorie hierover met de praktijk. Je werkt aan je persoonlijke professionele ontwikkeling en maakt opdrachten die je direct kunt toepassen in je werksituatie.

Lees meer
Trainingen

IAG voor werkbegeleiders en behandelcoördinatoren, NHL Stenden, najaar 2021

Tijdens deze cursus maak je kennis met het begrippenkader binnen de intensieve ambulante gezinsbehandeling. Aan de hand hiervan leer je adequaat begeleiding en coaching geven aan hulpverleners die intensief werken met multiprobleemgezinnen.

Lees meer
Trainingen

Jeugd- en Gezinsprofessional, Post-HBO, najaar 2021

Wil jij je kunnen registreren bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)? Dan is deze Post-hbo Jeugd- en gezinsprofessional écht iets voor jou! Als geregistreerde jeugdprofessional kun je aantonen dat je een bijdrage levert aan betere zorg voor cliënten in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Wij bieden hiervoor een passende scholing die je kunt combineren met je werk.

Lees meer
Trainingen

Omgaan met Suïcidaal Gedrag, Accare, najaar 2021

De training Omgaan met Suïcidaal Gedrag biedt hulpverleners handreikingen in hun werk met cliënten die een kwetsbaarheid hebben voor suïcidaal gedrag. Het is een interactieve vorm van onderwijs met theoretische aspecten, video’s en diverse oefeningen.

Lees meer
Trainingen

PICS/TTI training november 2021

PICS en TTI zijn semi-gestructureerde interviews ontwikkeld voor het diagnosticeren van externaliserende stoornissen. De instrumenten brengen niet alleen de kernsymptomen ADHD, ODD en CD in kaart maar ook de context en eventuele comorbide klachten/andere psychische stoornissen.

Lees meer
Trainingen

Reflecteren aan de hand van het IAG Reflectiemodel, NHL Stenden

Maak kennis met het IAG Reflectiemodel: een krachtig hulpmiddel om je te helpen reflecteren op je eigen handelen. Zo krijg en houd je overzicht over de complexe hulpvragen en de dynamiek waar je als gezinswerker in je werk mee te maken hebt. Je leert je eigen uitgangspunten bewuster en effectiever in te zetten en breidt je professionele handelingsmogelijkheden uit.

Lees meer
Trainingen

Supervisie aan basisorthopedagogen en -psychologen SKJ september 2021

In deze supervisie ben je gericht op het (leren) reflecteren op je eigen professioneel handelen, hoe je je wilt ontwikkelen als professional, welke obstakels je tegen komt en hoe je daar mee om kunt gaan.

Lees meer
Incompany training, Trainingen

Training Beroepsethiek/professioneel standaard

In de training leren deelnemers hoe zij m.b.v. methodische handvatten hun professionele handelen volgens de geldende standaarden binnen de jeugdzorg kunt verantwoorden en tevens hoe zij kunnen omg..

Lees meer
Incompany training, (Online) bijeenkomsten, Trainingen

Training Geld en Geweld

Het belangrijkste doel van deze training is deskundigheidsbevordering op het gebied van financiële problemen bij cliënten in de (gewelds)hulpverlening. De training biedt verdieping en handvatten ..

Lees meer
Trainingen

Training Mensenhandel (niet) op school

Seksuele uitbuiting of gedwongen criminaliteit: het lijken taferelen uit een thriller, maar het komt vaker voor dan je denkt. Maar liefst vier op de tien middelbare scholen in Nederland geven aan m..

Lees meer