088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

04-04 2019 Tijd: 09:00 - 12:30
Trainingen

Training Signaleren en bespreken Ouderenmishandeling, 4 april en 18 april

Leer nu op welke wijze u oudermishandeling kunt signaleren en bespreekbaar kunt maken.

Lees meer
17-04 2019 Tijd: 13:30 - 16:30
Trainingen

Gespreksvoering met kinderen, 17 en 24 april 2019

Leer nu op welke wijze u het best een gesprek kunt voeren met schoolkinderen en jeugdigen.

Lees meer
18-04 2019 Tijd: 09:00 - 12:30
Trainingen

Beroepscode en tuchtrecht, 18 april en 16 mei 2019

Volg nu de voor SKJ geregistreerde jeugdzorgwerkers verplichte training Beroepscode en tuchtrecht.

Lees meer
23-04 2019
Trainingen

Cursus Cognitief Gedragstherapeutisch Werker (9 cursusdagen, start 23 april 2019)

De Cognitief Gedragstherapeutisch Werker wordt getraind om gedragstherapeutische interventies kundig te verrichten onder eindverantwoordelijkheid van een gedragstherapeut.

Lees meer
14-05 2019
Trainingen

Herkennen en behandelen van trauma (o.a. MASTR), 14 mei, 15 mei en 28 mei

Na afloop van de training bent u in staat om:
•Aan cliënten uit te leggen hoe verlies- en trauma-ervaringen uit het verleden kunnen leiden tot probleemgedrag of andere symptomen in het heden
•Een systematisch en volledig behandelplan op te stellen voor traumabehandeling
•Een trauma(deel)behandeling uit te voeren

Lees meer
14-05 2019 Tijd: 19:15 - 21:30
Refereerbijeenkomsten OP Jeugd

Refereeravond OP Jeugd: Verslavingsproblematiek gamen

Het thema ‘verslavingsproblematiek gamen’ wordt de komende maanden uitgewerkt. Er wordt dan ook meer informatie over de inhoud van de bijeenkomst hier gepubliceerd.

Lees meer
06-06 2019 Tijd: 13:00 - 16:30
Trainingen

Training Signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling en het gebruik van de Meldcode, 6 juni, 13 juni, 20 juni en 27 juni

Uw werk zit vol tegenstrijdige belangen. Leer in deze training van een dagdeel het belang van meerzijdig partijdig werken.

Lees meer
19-06 2019 Tijd: 13:00 - 17:00
Trainingen

Training Optreden ter terechtzitting – Vrijwillig gesloten jeugdhulp, 19 juni

Leer nu de nodige vaardigheden in het kader van procesvoering omtrent vrijwillig gesloten hulpverlening.

Lees meer
28-06 2019
Trainingen

Training Geld en Geweld

Het belangrijkste doel van deze training is deskundigheidsbevordering op het gebied van financiële problemen bij cliënten in de (gewelds)hulpverlening. De training biedt verdieping en handvatten aan u als hulpverlener.

Lees meer
02-09 2019 Tijd: 09:00 - 12:30
Trainingen

Training Signaleren kindermishandeling (Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling), 2 september

In deze training leer je alles over de veranderingen wat betreft de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en leer je de meldcode toepassen.

Lees meer
10-09 2019 Tijd: 19:15 - 21:30
Refereerbijeenkomsten OP Jeugd

Refereeravond OP Jeugd: Jeugdhulp en onderwijs

Het thema ‘jeugdhulp en onderwijs’ wordt de komende maanden uitgewerkt. Er wordt dan ook meer informatie over de inhoud van de bijeenkomst hier gepubliceerd.

Lees meer
24-09 2019 Tijd: 09:15 - 16:30
Trainingen

Kind centraal bij scheiding, startdatum 24 september 2019

Wat zijn signalen van een (dreigende) problematische scheiding? Wanneer komen kinderen in de knel? Op welke manier kun je het kind een podium geven en sterker maken in een echtscheiding? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de tweedaagse training Kind centraal bij scheiding.

Lees meer
30-09 2019 Tijd: 09:00 - 12:30
Trainingen

Training Signaleren en bespreken Ouderenmishandeling, 30 september en 7 oktober

Leer nu op welke wijze u oudermishandeling kunt signaleren en bespreekbaar kunt maken.

Lees meer
03-10 2019 Tijd: 13:30 - 16:30
Trainingen

Training Werken met het vlaggensysteem, 3 en 10 oktober

Leer nu op welke wijze u seksueel (grensoverschrijdend) gedrag kunt duiden, hoe u hierover in gesprek gaat en hoe u kaders kunt scheppen.

Lees meer
05-11 2019
Trainingen

Herkennen en behandelen van trauma (o.a. MASTR), 5 november, 6 november en 19 november

Na afloop van de training bent u in staat om:
•Aan cliënten uit te leggen hoe verlies- en trauma-ervaringen uit het verleden kunnen leiden tot probleemgedrag of andere symptomen in het heden
•Een systematisch en volledig behandelplan op te stellen voor traumabehandeling
•Een trauma(deel)behandeling uit te voeren

Lees meer
12-11 2019 Tijd: 19:15 - 21:30

Refereeravond OP Jeugd: Werken aan werk voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt

Het thema ‘Werken aan werk voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt’ wordt de komende maanden uitgewerkt. Er wordt dan ook meer informatie over de inhoud van de bijeenkomst hier gepubliceerd.

Lees meer
20-11 2019 Tijd: 13:00 - 17:00
Trainingen

Training Optreden ter terechtzitting – Vrijwillig gesloten jeugdhulp, 20 november

Leer nu de nodige vaardigheden in het kader van procesvoering omtrent vrijwillig gesloten hulpverlening.

Lees meer