088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

28-01 2021 Tijd: 09:30 - 11:30
(Online) bijeenkomsten

Online bijeenkomst MST en MST-CAN: Whatever it takes!

In 2019 zijn wij gestart met MST in Friesland. We bieden MST en MST-CAN. Tot nu toe zijn ruim 50  gezinnen geholpen. Wij komen in actie als een jongere thuis zo vast loopt dat er een uithuisplaatsing dreigt. Of als een jongere zo in de knel zit dat het ten koste gaat van hemzelf en zijn toekomst. Wij zetten alles op alles om uithuisplaatsing te voorkomen en de veiligheid van kinderen in het gezin en daar buiten te verbeteren. Ons motto: Whatever it takes!

Lees meer
01-02 2021 Tijd: 09:00 - 12:30
Trainingen

Beroepscode en tuchtrecht, 1 februari en 1 maart 2021

De Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker is een leidraad voor jeugdzorgwerkers. Als jeugdzorgwerker moet je deze beroepscode niet alleen kennen, maar ook kunnen hanteren in je werk. De training staat in het teken van bewustwording. Je oefent de vaardigheden met de box voor morele jamsessies. Een door Jeugdhulp Friesland ontwikkelde methode om ethisch te reflecteren.

Lees meer
04-02 2021 Tijd: 09:00 - 16:30
Trainingen

Systeemgericht werken, 4 en 18 februari 2021

Systeemgericht werken is een training waarin een denkkader wordt ontwikkeld waarmee de invloed van de omgeving op iemands gedrag wordt onderzocht. De omgeving heeft invloed op iemands gedrag. Deze omgeving gaat verder dan alleen het gezin of familie, maar kan ook het sociale netwerk, de school en de buurt zijn. Systeemtheorie geeft een denkkader om deze invloed op iemand gedrag te onderzoeken.

Lees meer
15-02 2021 Tijd: 09:30 - 16:00
Trainingen

Professioneel begeleiden van complexe oudergesprekken 15 februari 2021

Tijdens de verdiepingstraining ‘Professioneel begeleiden van complexe oudergesprekken’ ga je dieper in op jouw rol als hulpverlener bij complexe scheidingen. Het is een verdieping op de training ‘Kind centraal bij scheiding’.

Lees meer
02-03 2021 Tijd: 09:30 - 16:00
Trainingen

Kind centraal bij scheiding, 2 en 16 maart 2021

Wat zijn signalen van een (dreigende) problematische scheiding? Wanneer komen kinderen in de knel? Op welke manier kun je het kind een podium geven en sterker maken in een echtscheiding? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de tweedaagse training Kind centraal bij scheiding.

Lees meer
22-03 2021 Tijd: 13:00 - 16:00
Trainingen

Cirkel van Veiligheid, 22 maart en 7 of 12 april

Het jonge kind ontwikkelt zich in relatie met anderen. De Cirkel van Veiligheid helpt om hechting en hechtingsgedrag te begrijpen en om deze kennis te gebruiken.

Lees meer
25-03 2021 Tijd: 09:00 - 16:30
Trainingen

Systeemgericht werken, 25 maart en 8 april 2021

Systeemgericht werken is een training waarin een denkkader wordt ontwikkeld waarmee de invloed van de omgeving op iemands gedrag wordt onderzocht. De omgeving heeft invloed op iemands gedrag. Deze omgeving gaat verder dan alleen het gezin of familie, maar kan ook het sociale netwerk, de school en de buurt zijn. Systeemtheorie geeft een denkkader om deze invloed op iemand gedrag te onderzoeken.

Lees meer
20-05 2021 Tijd: 09:00 - 12:30
Trainingen

Beroepscode en tuchtrecht, 20 mei en 17 juni

De Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker is een leidraad voor jeugdzorgwerkers. Als jeugdzorgwerker moet je deze beroepscode niet alleen kennen, maar ook kunnen hanteren in je werk. De training staat in het teken van bewustwording. Je oefent de vaardigheden met de box voor morele jamsessies. Een door Jeugdhulp Friesland ontwikkelde methode om ethisch te reflecteren.

Lees meer
20-05 2021 Tijd: 09:00 - 16:30
Trainingen

Systeemgericht werken, 20 mei en 3 juni 2021

Systeemgericht werken is een training waarin een denkkader wordt ontwikkeld waarmee de invloed van de omgeving op iemands gedrag wordt onderzocht. De omgeving heeft invloed op iemands gedrag. Deze omgeving gaat verder dan alleen het gezin of familie, maar kan ook het sociale netwerk, de school en de buurt zijn. Systeemtheorie geeft een denkkader om deze invloed op iemand gedrag te onderzoeken.

Lees meer
15-06 2021 Tijd: 09:30 - 16:00
Trainingen

Professioneel begeleiden van complexe oudergesprekken 15 juni 2021

Tijdens de verdiepingstraining ‘Professioneel begeleiden van complexe oudergesprekken’ ga je dieper in op jouw rol als hulpverlener bij complexe scheidingen. Het is een verdieping op de training ‘Kind centraal bij scheiding’.

Lees meer
02-09 2021 Tijd: 09:00 - 16:30
Trainingen

Systeemgericht werken, 2 en 16 september 2021

Systeemgericht werken is een training waarin een denkkader wordt ontwikkeld waarmee de invloed van de omgeving op iemands gedrag wordt onderzocht. De omgeving heeft invloed op iemands gedrag. Deze omgeving gaat verder dan alleen het gezin of familie, maar kan ook het sociale netwerk, de school en de buurt zijn. Systeemtheorie geeft een denkkader om deze invloed op iemand gedrag te onderzoeken.

Lees meer
07-09 2021 Tijd: 09:00 - 12:30
Trainingen

Beroepscode en tuchtrecht, 7 september en 5 oktober

De Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker is een leidraad voor jeugdzorgwerkers. Als jeugdzorgwerker moet je deze beroepscode niet alleen kennen, maar ook kunnen hanteren in je werk. De training staat in het teken van bewustwording. Je oefent de vaardigheden met de box voor morele jamsessies. Een door Jeugdhulp Friesland ontwikkelde methode om ethisch te reflecteren.

Lees meer
23-09 2021 Tijd: 09:30 - 16:00
Trainingen

Kind centraal bij scheiding, 23 september en 7 oktober

Wat zijn signalen van een (dreigende) problematische scheiding? Wanneer komen kinderen in de knel? Op welke manier kun je het kind een podium geven en sterker maken in een echtscheiding? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de tweedaagse training Kind centraal bij scheiding.

Lees meer
28-10 2021 Tijd: 09:30 - 16:00
Trainingen

Professioneel begeleiden van complexe oudergesprekken 28 oktober 2021

Tijdens de verdiepingstraining ‘Professioneel begeleiden van complexe oudergesprekken’ ga je dieper in op jouw rol als hulpverlener bij complexe scheidingen. Het is een verdieping op de training ‘Kind centraal bij scheiding’.

Lees meer
01-11 2021 Tijd: 09:00 - 16:30
Trainingen

Systeemgericht werken, 1 en 15 november 2021

Systeemgericht werken is een training waarin een denkkader wordt ontwikkeld waarmee de invloed van de omgeving op iemands gedrag wordt onderzocht. De omgeving heeft invloed op iemands gedrag. Deze omgeving gaat verder dan alleen het gezin of familie, maar kan ook het sociale netwerk, de school en de buurt zijn. Systeemtheorie geeft een denkkader om deze invloed op iemand gedrag te onderzoeken.

Lees meer
03-11 2021 Tijd: 09:00 - 12:30
Trainingen

Beroepscode en tuchtrecht, 3 november en 1 december

De Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker is een leidraad voor jeugdzorgwerkers. Als jeugdzorgwerker moet je deze beroepscode niet alleen kennen, maar ook kunnen hanteren in je werk. De training staat in het teken van bewustwording. Je oefent de vaardigheden met de box voor morele jamsessies. Een door Jeugdhulp Friesland ontwikkelde methode om ethisch te reflecteren.

Lees meer
Trainingen

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Jij bent of wordt aandachtsfunctionaris en vraagt je af hoe je dit binnen je organisatie moet aanpakken?

Lees meer
Incompany training

Dialoogtafel

De Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland heeft de dialoogtafelmethodiek ontwikkeld – een systematische reflectiemethodiek met als doel verbetering van de kwaliteit en h..

Lees meer
Incompany training, Trainingen

Drieluik aanbod voor onderwijs (gastles leerlingen, ouderavond en docententraining)

Hoe gaan kinderen  om met grensoverschrijdend gedrag op social media? Wat kunnen ouders doen om in gesprek te gaan met hun kinderen? En hoe reageer je als onderwijsprofessional op gren..

Lees meer
Incompany training, Trainingen

Training Beroepsethiek/professioneel standaard

In de training leren deelnemers hoe zij m.b.v. methodische handvatten hun professionele handelen volgens de geldende standaarden binnen de jeugdzorg kunt verantwoorden en tevens hoe zij kunnen omg..

Lees meer
Incompany training, (Online) bijeenkomsten, Trainingen

Training Geld en Geweld

Het belangrijkste doel van deze training is deskundigheidsbevordering op het gebied van financiële problemen bij cliënten in de (gewelds)hulpverlening. De training biedt verdieping en handvatten ..

Lees meer
Trainingen

Training Mensenhandel (niet) op school

Seksuele uitbuiting of gedwongen criminaliteit: het lijken taferelen uit een thriller, maar het komt vaker voor dan je denkt. Maar liefst vier op de tien middelbare scholen in Nederland geven aan m..

Lees meer