088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

06-06 2019 Tijd: 13:00 - 16:30
Trainingen

Training Signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling en het gebruik van de Meldcode, 6 juni, 13 juni, 20 juni en 27 juni

Uw werk zit vol tegenstrijdige belangen. Leer in deze training van een dagdeel het belang van meerzijdig partijdig werken.

Lees meer
11-06 2019
Refereerbijeenkomsten overig

Refereerbijeenkomst Assen: Tussen de oren of in de genen; over genetica en psychiatrie

Refereerbijeenkomst met als thema “Tussen de oren of in de genen” aangeboden door Accare, Ambiq, Elker/Het Poortje, GGZ Drenthe KJP, Jeugdhulp Friesland, Jonx, Molendrift, Yorneo en OCRN.

Lees meer
13-06 2019 Tijd: 10:00 - 16:00
Overige bijeenkomsten

Congres “Een goede start is veel werk” – 13 juni 2019

Lees meer
19-06 2019 Tijd: 13:00 - 17:00
Trainingen

Training Optreden ter terechtzitting – Vrijwillig gesloten jeugdhulp, 19 juni

Leer nu de nodige vaardigheden in het kader van procesvoering omtrent vrijwillig gesloten hulpverlening.

Lees meer
28-06 2019
Trainingen

Training Geld en Geweld

Het belangrijkste doel van deze training is deskundigheidsbevordering op het gebied van financiële problemen bij cliënten in de (gewelds)hulpverlening. De training biedt verdieping en handvatten aan u als hulpverlener.

Lees meer
02-09 2019 Tijd: 09:00 - 12:30
Trainingen

Training Signaleren kindermishandeling (Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling), 2 september

In deze training leer je alles over de veranderingen wat betreft de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en leer je de meldcode toepassen.

Lees meer
09-09 2019 Tijd: 09:00 - 16:30
Trainingen

Systeemgericht werken, 9 september en 23 september 2019

Systeemgericht werken is in de jeugd hulpverlening niet nieuw. Toch heeft de nieuwe Wet op de Jeugdhulpverlening het belang van systeemgericht werken een specifiekere rol gegeven. Er staat beschreven dat met het woord ‘cliënt’ niet alleen het kind of de jongere wordt bedoeld, maar ook opvoeders als cliënt moeten worden gezien. Het kind moet in zijn bredere context begrepen worden. Voor de jeugdhulpverlening heeft dit consequenties. Dit vraagt om een theoretisch kader dat mede antwoord kan geven op de thema’s die rond de gezinsdynamiek spelen. Voor die specifieke rol komt de systeemtheorie in aanmerking: een denkkader dat de invloed van de omgeving op iemands gedrag onderzoekt. Voor het kind kan dat natuurlijk het gezin zijn, maar ook het sociaal netwerk, de school, de buurt etc. zijn.

Lees meer
10-09 2019 Tijd: 19:15 - 21:30
Refereerbijeenkomsten OP Jeugd

Refereeravond OP Jeugd: Jeugdhulp en onderwijs

Het thema ‘jeugdhulp en onderwijs’ wordt de komende maanden uitgewerkt. Er wordt dan ook meer informatie over de inhoud van de bijeenkomst hier gepubliceerd.

Lees meer
16-09 2019
Trainingen

Drugs van A tot Z

Volg nu de training ‘Drugs van A tot Z’ – gebruik herkennen en dan?

Lees meer
24-09 2019 Tijd: 09:15 - 16:30
Trainingen

Kind centraal bij scheiding, startdatum 24 september 2019

Wat zijn signalen van een (dreigende) problematische scheiding? Wanneer komen kinderen in de knel? Op welke manier kun je het kind een podium geven en sterker maken in een echtscheiding? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de tweedaagse training Kind centraal bij scheiding.

Lees meer
30-09 2019 Tijd: 09:00 - 12:30
Trainingen

Beroepscode en tuchtrecht, 30 september en 21 oktober 2019

Volg nu de voor SKJ geregistreerde jeugdzorgwerkers verplichte training Beroepscode en tuchtrecht.

Lees meer
30-09 2019 Tijd: 09:00 - 12:30
Trainingen

Training Signaleren en bespreken Ouderenmishandeling, 30 september en 7 oktober

Leer nu op welke wijze u oudermishandeling kunt signaleren en bespreekbaar kunt maken.

Lees meer
03-10 2019 Tijd: 09:00 - 13:00
Trainingen

Motiveren kun je leren (vervolg op ‘Drugs van A tot Z’)

Training ‘Motiveren kun je leren’. Vervolg op de training ‘Drugs van A tot Z’ – gebruik herkennen en dan?

Lees meer
03-10 2019 Tijd: 13:30 - 16:30
Trainingen

Training Werken met het vlaggensysteem, 3 en 10 oktober

Leer nu op welke wijze u seksueel (grensoverschrijdend) gedrag kunt duiden, hoe u hierover in gesprek gaat en hoe u kaders kunt scheppen.

Lees meer
31-10 2019 Tijd: 09:00 - 12:30
Trainingen

Beroepscode en tuchtrecht, 31 oktober en 28 november 2019

Volg nu de voor SKJ geregistreerde jeugdzorgwerkers verplichte training Beroepscode en tuchtrecht.

Lees meer
04-11 2019 Tijd: 09:30 - 16:00
Trainingen

Kind centraal bij scheiding, 4 en 18 november 2019

Wat zijn signalen van een (dreigende) problematische scheiding? Wanneer komen kinderen in de knel? Op welke manier kun je het kind een podium geven en sterker maken in een echtscheiding? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de tweedaagse training Kind centraal bij scheiding.

Lees meer
05-11 2019
Trainingen

Herkennen en behandelen van trauma (o.a. MASTR), 5 november, 6 november en 19 november

Na afloop van de training bent u in staat om:
•Aan cliënten uit te leggen hoe verlies- en trauma-ervaringen uit het verleden kunnen leiden tot probleemgedrag of andere symptomen in het heden
•Een systematisch en volledig behandelplan op te stellen voor traumabehandeling
•Een trauma(deel)behandeling uit te voeren

Lees meer
07-11 2019 Tijd: 13:30 - 16:30
Trainingen

Training Werken met het vlaggensysteem, 7 en 14 november

Leer nu op welke wijze u seksueel (grensoverschrijdend) gedrag kunt duiden, hoe u hierover in gesprek gaat en hoe u kaders kunt scheppen.

Lees meer
12-11 2019 Tijd: 19:15 - 21:30

Refereeravond OP Jeugd: Werken aan werk voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt

Het thema ‘Werken aan werk voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt’ wordt de komende maanden uitgewerkt. Er wordt dan ook meer informatie over de inhoud van de bijeenkomst hier gepubliceerd.

Lees meer
14-11 2019 Tijd: 09:00 - 16:30
Trainingen

Systeemgericht werken, 14 november en 28 november 2019

Systeemgericht werken is in de jeugd hulpverlening niet nieuw. Toch heeft de nieuwe Wet op de Jeugdhulpverlening het belang van systeemgericht werken een specifiekere rol gegeven. Er staat beschreven dat met het woord ‘cliënt’ niet alleen het kind of de jongere wordt bedoeld, maar ook opvoeders als cliënt moeten worden gezien. Het kind moet in zijn bredere context begrepen worden. Voor de jeugdhulpverlening heeft dit consequenties. Dit vraagt om een theoretisch kader dat mede antwoord kan geven op de thema’s die rond de gezinsdynamiek spelen. Voor die specifieke rol komt de systeemtheorie in aanmerking: een denkkader dat de invloed van de omgeving op iemands gedrag onderzoekt. Voor het kind kan dat natuurlijk het gezin zijn, maar ook het sociaal netwerk, de school, de buurt etc. zijn.

Lees meer
20-11 2019 Tijd: 13:00 - 17:00
Trainingen

Training Optreden ter terechtzitting – Vrijwillig gesloten jeugdhulp, 20 november

Leer nu de nodige vaardigheden in het kader van procesvoering omtrent vrijwillig gesloten hulpverlening.

Lees meer