088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

08-12 2022 Tijd: 09:00 - 12:30
Trainingen

Meerzijdige partijdigheid | Regiecentrum

Uw werk zit vol tegenstrijdige belangen. Leer in deze training van een dagdeel het belang van meerzijdig partijdig werken.
Deze cursus wordt aangeboden door Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.

Lees meer
19-12 2022 Tijd: 09:30 - 16:30
Trainingen

Reflecteren aan de hand van het IAG Reflectiemodel, NHL Stenden

Maak kennis met het IAG Reflectiemodel: een krachtig hulpmiddel om je te helpen reflecteren op je eigen handelen. Zo krijg en houd je overzicht over de complexe hulpvragen en de dynamiek waar je als gezinswerker in je werk mee te maken hebt. Je leert je eigen uitgangspunten bewuster en effectiever in te zetten en breidt je professionele handelingsmogelijkheden uit.

Lees meer
19-01 2023 Tijd: 09:00 - 16:30
Trainingen

Systeemgericht werken, 19 januari en 2 februari 2023

Systeemgericht werken is een training waarin een denkkader wordt ontwikkeld waarmee de invloed van de omgeving op iemands gedrag wordt onderzocht. De omgeving heeft invloed op iemands gedrag. Deze omgeving gaat verder dan alleen het gezin of familie, maar kan ook het sociale netwerk, de school en de buurt zijn. Systeemtheorie geeft een denkkader om deze invloed op iemand gedrag te onderzoeken.

Lees meer
24-01 2023 Tijd: 19:15 - 21:30
(Online) bijeenkomsten, Refereerbijeenkomst OP Jeugd, Trainingen

Refereeravond OPJeugd: Wat is mijn kijk op de wereld? NLP in 2 uur

Refereeravond Wat is mijn kijk op de wereld? NLP in 2 uur
Ymkje en Jan Willem zijn werkzaam bij Kies Koers en beide internationaal gecertificeerde NLP- trainer en Master Coach. Tijdens deze avond willen ze jou inspireren door een aantal praktisch toepasbare technieken te delen die je in kunt zetten voor zowel jezelf als in je werk met cliënten.

Lees meer
16-02 2023 Tijd: 09:00 - 12:30
Trainingen

Beroepsstandaard, tuchtrecht en ethiek, 16 februari en 9 maart 2023

De Beroepscode voor professionals in het sociaal werk is een leidraad voor die professional. Als professional moet je deze beroepscode niet alleen kennen, maar ook kunnen hanteren in je werk. De training staat in het teken van bewustwording. Je oefent de vaardigheden met de box voor morele jamsessies. Een door Jeugdhulp Friesland ontwikkelde methode om ethisch te reflecteren.

Lees meer
08-03 2023 Tijd: 09:30 - 16:30
Trainingen

Training Omgaan met suïcidaal gedrag – Accare – 8 maart 2023

De training Omgaan met suïcidaal gedrag biedt hulpverleners handreikingen in hun werk met cliënten die een kwetsbaarheid hebben voor suïcidaal gedrag. Het is een interactieve vorm van onderwijs met theoretische aspecten, video’s en diverse oefeningen.

Lees meer
28-03 2023 Tijd: 09:00 - 12:30
Trainingen

Beroepsstandaard, tuchtrecht en ethiek, 28 maart en 18 april 2023

De Beroepscode voor professionals in het sociaal werk is een leidraad voor die professional. Als professional moet je deze beroepscode niet alleen kennen, maar ook kunnen hanteren in je werk. De training staat in het teken van bewustwording. Je oefent de vaardigheden met de box voor morele jamsessies. Een door Jeugdhulp Friesland ontwikkelde methode om ethisch te reflecteren.

Lees meer
30-03 2023 Tijd: 09:30 - 16:00
Trainingen

Kind centraal bij scheiding, 30 maart en 13 april 2023

Wat zijn signalen van een (dreigende) problematische scheiding? Wanneer komen kinderen in de knel? Op welke manier kun je het kind een podium geven en sterker maken in een echtscheiding? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de tweedaagse training Kind centraal bij scheiding.

Lees meer
06-04 2023 Tijd: 09:30 - 16:30
Trainingen

Training Ouderschap bij psychische problemen – Accare

Psychische problemen kunnen ouders beperken in hun ouderschap, en kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving hebben een verhoogd risico om zelf psychische problematiek te ontwikkelen. Preventie, vroege opsporing en gepaste interventies kunnen ernstige problemen voorkomen. Deze training hebben we daarom speciaal ontwikkeld voor jeugdhulpprofessionals die vroeg in de keten staan, zoals intern begeleiders, schoolpsychologen en medewerkers van wijkteams.

Lees meer
23-05 2023 Tijd: 09:30 - 16:00
Trainingen

Professioneel begeleiden van complexe oudergesprekken 23 mei 2023

Tijdens de verdiepingstraining ‘Professioneel begeleiden van complexe oudergesprekken’ ga je dieper in op jouw rol als hulpverlener bij complexe scheidingen. Het is een verdieping op de training ‘Kind centraal bij scheiding’.

Lees meer
07-06 2023 Tijd: 09:30 - 16:30
Trainingen

Training Omgaan met suïcidaal gedrag – Accare – 7 juni 2023

De training Omgaan met suïcidaal gedrag biedt hulpverleners handreikingen in hun werk met cliënten die een kwetsbaarheid hebben voor suïcidaal gedrag. Het is een interactieve vorm van onderwijs met theoretische aspecten, video’s en diverse oefeningen.

Lees meer
12-06 2023 Tijd: 13:00 - 16:00
Trainingen

Cirkel van Veiligheid, 12 juni en 3 juli 2023

Het jonge kind ontwikkelt zich in relatie met anderen. De Cirkel van Veiligheid helpt om hechting en hechtingsgedrag te begrijpen en om deze kennis te gebruiken.

Lees meer
18-10 2023 Tijd: 09:30 - 16:30
Trainingen

Training Omgaan met suïcidaal gedrag – Accare – 18 oktober 2023

De training Omgaan met suïcidaal gedrag biedt hulpverleners handreikingen in hun werk met cliënten die een kwetsbaarheid hebben voor suïcidaal gedrag. Het is een interactieve vorm van onderwijs met theoretische aspecten, video’s en diverse oefeningen.

Lees meer
Trainingen

CGW cursus januari 2022

De Cognitief Gedragstherapeutisch Werker wordt in deze veelzijdige cursus getraind om gedragstherapeutische interventies kundig te verrichten, onder eindverantwoordelijkheid van een gedragstherapeut.

Lees meer
Trainingen

FACT-jeugd (teamtraining) Accare

FACT-Jeugd is een organisatiemodel voor zorg aan kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen, die langdurig van zorg afhankelijk zijn. Het gaat om kinderen en jongeren met problemen op meerdere levensgebieden

Lees meer
Trainingen

Gezinscoach, NHL Stenden

De cursus Gezinscoach is een korte cursus voor hulpverleners en professionals uit verschillende werkgebieden die werken met gezinnen. De cursus richt zich op laagdrempelige hulp aan (multi)probleemgezinnen. Je besteedt aandacht aan de verschillende rollen en posities van een gezinscoach en leert hoe je vertrouwen kunt opbouwen en veranderingen binnen het gezin kunt doorvoeren. Aan het eind van de cursus stel je een eindverslag samen waarin je reflecteert op jezelf in de rol en functie van gezinscoach. Na afloop ontvang je een certificaat of bewijs van deelname.

Lees meer
Trainingen

IAG Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling, Post-hbo, NHL Stenden

Tijdens de post-hbo-opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling combineer je de theorie hierover met de praktijk. Je werkt aan je persoonlijke professionele ontwikkeling en maakt opdrachten die je direct kunt toepassen in je werksituatie.

Lees meer
Trainingen

IAG voor werkbegeleiders en behandelcoördinatoren, NHL Stenden

Tijdens deze cursus maak je kennis met het begrippenkader binnen de intensieve ambulante gezinsbehandeling. Aan de hand hiervan leer je adequaat begeleiding en coaching geven aan hulpverleners die intensief werken met multiprobleemgezinnen.

Lees meer
Trainingen

Jeugd- en Gezinsprofessional, Post-hbo, NHL Stenden

Wil jij je kunnen registreren bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)? Dan is deze Post-hbo Jeugd- en gezinsprofessional écht iets voor jou! Als geregistreerde jeugdprofessional kun je aantonen dat je een bijdrage levert aan betere zorg voor cliënten in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Wij bieden hiervoor een passende scholing die je kunt combineren met je werk.

Lees meer
Trainingen

PICS/TTI training 2022-2023 Accare

PICS en TTI zijn semi-gestructureerde interviews ontwikkeld voor het diagnosticeren van externaliserende stoornissen. De instrumenten brengen niet alleen de kernsymptomen ADHD, ODD en CD in kaart maar ook de context en eventuele comorbide klachten/andere psychische stoornissen.

Lees meer
Trainingen

Supervisie aan basisorthopedagogen en -psychologen SKJ

In deze supervisie ben je gericht op het (leren) reflecteren op je eigen professioneel handelen, hoe je je wilt ontwikkelen als professional, welke obstakels je tegen komt en hoe je daar mee om kunt gaan.

Lees meer