088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

06-10 2020 Tijd: 15:00 - 17:00
(Online) bijeenkomsten, Trainingen

Refereerbijeenkomst: Ernstige gedragsproblemen, hoe pak JIJ dat aan? PMTO 10 jaar bij Jeugdhulp Friesland!

“Niet praten, maar doen” is de formule van Parent Management Training Oregon (PMTO). En die formule werkt, zo blijkt uit 10 jaar effectiviteitsmetingen. Al vanaf 2010 biedt Jeugdhulp Friesland het ambulante programma PMTO aan, dat zich richt op het vergroten van opvoedstrategieën van ouders van kinderen met ernstige gedragsproblemen. Op 6 oktober hoor je meer over de doorontwikkeling.

Lees meer
19-10 2020 Tijd: 09:00 - 12:30
Trainingen

Beroepscode en tuchtrecht, 19 oktober en 16 november 2020

De Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker is een leidraad voor jeugdzorgwerkers. Als jeugdzorgwerker moet je deze beroepscode niet alleen kennen, maar ook kunnen hanteren in je werk. De training staat in het teken van bewustwording. Je oefent de vaardigheden met de box voor morele jamsessies. Een door Jeugdhulp Friesland ontwikkelde methode om ethisch te reflecteren.

Lees meer
20-10 2020 Tijd: 09:30 - 16:00
Trainingen

Kind centraal bij scheiding, 20 oktober en 3 november 2020

Wat zijn signalen van een (dreigende) problematische scheiding? Wanneer komen kinderen in de knel? Op welke manier kun je het kind een podium geven en sterker maken in een echtscheiding? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de tweedaagse training Kind centraal bij scheiding.

Lees meer
26-10 2020 Tijd: 14:00 - 16:30
(Online) bijeenkomsten

Mini-college Jeugd- en familierecht

Tijdens deze college krijg je juridische kennis over de verzoekschriftprocedure, maar leer je ook de nodige vaardigheden in het kader van procesvoering.

Lees meer
29-10 2020 Tijd: 09:00 - 16:30
Trainingen

Systeemgericht werken, 29 oktober en 12 november 2020

Systeemgericht werken is een training waarin een denkkader wordt ontwikkeld waarmee de invloed van de omgeving op iemands gedrag wordt onderzocht. De omgeving heeft invloed op iemands gedrag. Deze omgeving gaat verder dan alleen het gezin of familie, maar kan ook het sociale netwerk, de school en de buurt zijn. Systeemtheorie geeft een denkkader om deze invloed op iemand gedrag te onderzoeken.

Lees meer
02-11 2020 Tijd: 09:00 - 12:30
Trainingen

Beroepscode en tuchtrecht, 2 november en 30 november 2020

De Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker is een leidraad voor jeugdzorgwerkers. Als jeugdzorgwerker moet je deze beroepscode niet alleen kennen, maar ook kunnen hanteren in je werk. De training staat in het teken van bewustwording. Je oefent de vaardigheden met de box voor morele jamsessies. Een door Jeugdhulp Friesland ontwikkelde methode om ethisch te reflecteren.

Lees meer
02-11 2020 Tijd: 14:00 - 15:30
(Online) bijeenkomsten

Webinar Ouderenmishandeling

Leer nu op welke wijze u oudermishandeling kunt signaleren en bespreekbaar kunt maken.

Lees meer
10-11 2020 Tijd: 19:15 - 21:30
Refereerbijeenkomst OP Jeugd

Refereeravond OP Jeugd: Sexting, grooming en online pesten

Lees meer
16-11 2020 Tijd: 09:00 - 12:30
Trainingen

Meerzijdige partijdigheid, 16 november 2020

Uw werk zit vol tegenstrijdige belangen. Leer in deze training van een dagdeel het belang van meerzijdig partijdig werken.

Lees meer
17-11 2020 Tijd: 09:00 - 12:30
Trainingen

Beroepscode en tuchtrecht, 17 november en 15 december 2020

De Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker is een leidraad voor jeugdzorgwerkers. Als jeugdzorgwerker moet je deze beroepscode niet alleen kennen, maar ook kunnen hanteren in je werk. De training staat in het teken van bewustwording. Je oefent de vaardigheden met de box voor morele jamsessies. Een door Jeugdhulp Friesland ontwikkelde methode om ethisch te reflecteren.

Lees meer
19-11 2020 Tijd: 13:00 - 17:00
(Online) bijeenkomsten

Kijkje in de keuken (Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid)

Het Regiecentrum zet zijn deuren open voor iedere professional die interesse heeft in deze organisatie en iedere professional die kan helpen om huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling te stoppen.

Lees meer
07-12 2020 Tijd: 09:30 - 16:00
Trainingen

Professioneel begeleiden van complexe oudergesprekken 7 december

Tijdens de verdiepingstraining ‘Professioneel begeleiden van complexe oudergesprekken’ ga je dieper in op jouw rol als hulpverlener bij complexe scheidingen. Het is een verdieping op de training ‘Kind centraal bij scheiding’.

Lees meer
07-12 2020 Tijd: 15:00 - 17:00
(Online) bijeenkomsten

Mini-college Hechting en trauma, 7 december 2020

Een interactief mini-college over de achtergrond van hechting en de effecten van trauma op de ontwikkeling van het
kind. Er is aandacht voor de theorie, de meest recente ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied en voor de praktijk.

Lees meer
Trainingen

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Jij bent of wordt aandachtsfunctionaris en vraagt je af hoe je dit binnen je organisatie moet aanpakken?

Lees meer
Incompany training

Dialoogtafel

De Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland heeft de dialoogtafelmethodiek ontwikkeld – een systematische reflectiemethodiek met als doel verbetering van de kwaliteit en h..

Lees meer