088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig en vaak een onzichtbaar probleem. In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen slachtoffer. Organisaties die deze problematiek hoog op de agenda zetten kiezen vaak voor het aanstellen van een aandachtsfunctionaris. De aandachtsfunctionaris is een belangrijke spil bij het implementeren, handelen en borgen van de meldcode.

Jij bent of wordt aandachtsfunctionaris en vraagt je af hoe je dit binnen je organisatie moet aanpakken? Hoe je er daadwerkelijk voor zorgt dat de meldcode niet in een bureaulade verdwijnt, maar leidt tot beter signaleren en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Volg dan deze training!

Praktische informatie

  • Deze training bestaat uit 4 dagdelen van 3 uur;
  • Huiswerk: 10 uur;
  • Je ontvangt een reader en een certificaat;
  • De training is SKJ-geaccrediteerd;
  • Maximaal 14 deelnemers;
  • Incompany, open aanbod of online? Kijk voor de actualiteit op onze website.

Deze cursus wordt gegeven door: Regiecentrum bescherming en veiligheid

Klik hier voor meer informatie en mogelijkheden om de training aan te vragen:

https://www.regiecentrumbv.nl/cursus/aandachtsfunctionaris-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling/

De eerstvolgende data zijn:

11 en 18 februari, 18 en 25 maart          13.30 – 16.30 uur

9 en 16 september, 7 en 15 oktober       09.00 – 12.00 uur