088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Refereeravond OP Jeugd Armoede – Auditorium NHL Stenden

Refereeravond OP Jeugd | Armoede

In Nederland groeit 1 op de 13 kinderen op in armoede. Dat is een groot probleem dat mens en maatschappij raakt. Want wie in armoede opgroeit, loopt al snel een achterstand op. Niet alleen kunnen kinderen in armoede vaak niet meedoen met sport, cultuur en activiteiten, ze komen ook minder makkelijk mee op school, ontwikkelen zich minder goed en ervaren vaker gezondheidsproblemen. En als je als kind al niet goed mee kunt komen in de maatschappij, lukt je dat als volwassene dan wel?

Na Groningen is Fryslân de provincie met de laagste inkomens van Nederland, maar ook de provincie met relatief veel laaggeschoolden. In Fryslân staan veel huishoudens aan de zijlijn als gevolg van armoede en/of hoge schulden of lopen het risico daarop. De laagste inkomens binnen Fryslân vinden we in de gemeenten Achtkarspelen, het Bildt en Harlingen. Eén op de twaalf Friezen heeft zelfs een kans om in armoede te belanden, alhoewel dit aantal inmiddels hoger zal liggen vanwege de inflatie en hoge energiekosten. In de gemeente Leeuwarden is het sterkste sprake van een cumulatie van groepen en problemen. Helaas kent onze provincie al eeuwenlang een groep mensen die in armoede leeft. Beelden van vroeger en hoe we tegen de groep aankeken, werken nog steeds door in hoe we nu met de groep omgaan waardoor we te vaak nog niet bij de goede oplossingen komen.

Ellen de Bruin, projectmanager bij de Academie Social Studies en Inclusive Community Lab Fryslân van NHL Stenden, zal kort de problematiek rondom armoede vanuit het historisch perspectief schetsen en waarom kijken we zoals we kijken? Welke factoren dragen bij aan intergenerationele overdracht van armoede?

Voor veel professionals is het duidelijk hoeveel impact het opgroeien in armoede op het leven van kinderen heeft. Ze zien hoe kinderen ontwikkelingsachterstanden oplopen, (psychische) gezondheidsproblemen ontwikkelen of worden uitgesloten. En de gevolgen ervan dragen ze vaak een leven lang mee. Maar als we weten wat de impact is, waarom lukt het ons dan nog steeds niet om daar iets aan doen? Het probleem is zo wijdvertakt, zo complex en hardnekkig en er zijn zoveel organisaties betrokken: waar begin je? Toch is het mogelijk om de krachten op een slimme manier te bundelen in de strijd tegen kinderarmoede én daarbij uit te gaan van wat een gezin nodig heeft.

Martin Pragt, ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting neemt ons mee in wat het vraagt van professionals en organisaties om van waarde te zijn voor inwoners in kwetsbare omstandigheden. Durven we kritisch naar onszelf te kijken?
Kim Houben,
procesmanager Bestaanszekerheid, Armoede en Schulden van Divosa, speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van methoden voor professionals in het sociaal domein, de jeugdgezondheid en het onderwijs om hen op weg te helpen om een rol te pakken in het doorbreken van kinderarmoede. Samenwerking tussen organisaties, professionals, formele en informele netwerken is hierin cruciaal.

Op de refereeravond nemen Martin en Kim ons mee aan de hand van een onlangs ontwikkeld stappenplan voor meer systemisch samenwerken aan kinderarmoede. Van ego naar ecosysteem. Het stappenplan is vanuit een samenwerking tussen Divosa, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Sterk uit Armoede, Sociaal Werk Nederland en het Jeugdeducatiefonds tot stand gekomen.

 

De avond is alleen live te bezoeken in het auditorium van NHL Stenden (vol = vol).
Geef je hier op om deze refereeravond live bij te wonen in het auditorium van NHL Stenden. 

Adres: Rengerslaan 10 (het voormalige NHL gebouw.)

—————————————-

Deze refereeravond wordt niet opgenomen en is niet online te volgen.

Vanaf 2017 biedt OP Jeugd vanuit het platform SKJ geaccrediteerde cursussen, trainingen en refereerbijeenkomsten aan, voor professionals die werken met kinderen en jeugd. Hierbij maken we gebruik van de deskundigheid in de verschillende kenniscentra, academies en expertisecentra van de Friese jeugdhulporganisaties.

Datum en tijd
Dinsdag 9 mei 2023
Zaal open vanaf 19.00 uur. Aanvang refereeravond om 19.15 uur.

Locatie
NHL Stenden Hogeschool / auditorium (gebouw links/voormalig NHL)
Rengerslaan 10
8917 DD Leeuwarden

Kosten
Deze bijeenkomst wordt je aangeboden door de partners van OP Jeugd.

Accreditatie
Er is accreditatie aangevraagd bij SKJ.

 

 

 

Geef je hier op om deze refereeravond live bij te wonen in het auditorium van NHL Stenden.
De bestelling van de (gratis) kaart gaat via Eventbrite. Je ontvangt je ticket per e-mail.

Klik hier om naar de Eventbrite website te gaan

 

 

 

Een (gratis) kaartje om deze refereerbijeenkomst live bij te wonen bestel je via Eventbrite. De link naar de website vind je hierboven.