088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Training Begeleiden van kinderen met Hechtings- en Traumaproblematiek- Accare – 6 juni 2023

dinsdag 6 juni 2023 t/m dinsdag 6 juni 2023

Als kinderen vanaf zeer jonge leeftijd herhaaldelijk worden blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen kan complex trauma ontstaan. Bij traumatische gebeurtenissen kan gedacht worden aan seksueel misbruik, verwaarlozing en huiselijk geweld. Complex trauma heeft vaak gevolgen die over het algemeen ernstig zijn, omdat het een negatieve invloed heeft op de organisatie van de, in ontwikkeling zijnde, hersenen. Als deze traumatische gebeurtenissen plaats vinden bij, of door, de belangrijkste volwassenen in hun leven kan dit ook beschadigingen in de hechting opleveren met hechtingsproblematiek tot gevolg. Ook de afwezigheid van emotioneel beschikbare volwassenen kan leiden tot hechtingsproblematiek. Het begeleiden van kinderen en jongeren met trauma- of hechtingsproblematiek kan heel uitdagend zijn. Tegelijkertijd is het ook uiterst belangrijk om deze doelgroep van goede begeleiding te voorzien om ze een zo goed mogelijke kans op positieve ontwikkeling te bieden en tot bloei te laten komen.

 

Training

De training bestaat uit een e-learning en een trainingsdag en biedt informatie over de effecten van traumatisering op het dagelijks functioneren en de ontwikkeling van kinderen. Deelnemers leren hun relatie met de kinderen/jongeren te benutten om hen nieuwe, herstellende ervaringen aan te bieden. Hierdoor kan je ze helpen oude gedragspatronen los te laten en hun eigen gedrag te begrijpen. De stress die de kinderen/jongeren in relaties ervaren zal hierdoor verminderen. Daarnaast kunnen deelnemers met deze kennis ook anderen, zoals (pleeg)ouders, helpen bij de opvoeding van kinderen/jongeren met trauma- of hechtingsproblematiek.

De training is zo opgebouwd dat deelnemers in staat zijn om zelf de noodzakelijke steun te bieden. Zij hoeven daardoor niet per definitie andere gespecialiseerde professionals in te zetten, maar zijn na de training in staat om in te schatten of, en zo ja, wanneer die gespecialiseerde hulp wel nodig is.

 

Voor wie

De training is bedoeld voor volwassenen die, vanuit allerlei hoeken, te maken hebben met kinderen en jongeren die getraumatiseerd zijn en/of hechtingsproblemen hebben. Te denken valt aan o.a. (startende) gezinshuisouders, leerkrachten, sportcoaches, pleegzorgmedewerkers, gezinsvoogden en -begeleiders en groepsbegeleiders. De training is niet gericht op het vormgeven van behandeling.

 

Praktisch

Er wordt accreditatie aangevraagd bij SKJ.
Voor deze training kun je gebruik maken van de STAP-subsidie.
Het certificaat wordt verstrekt bij 100% aanwezigheid en afronding van de e-learning.

  • Dag 1 - dinsdag 6 juni 2023

Locatie
Deze training wordt gegeven bij Accare, opleidingslokaal 2.02. Stationsplein 12 9401 LB Assen

Kosten
De training kost € 350,=.

Startmoment

Het betreft een training op 6 juni 2023 van 9.30-17.00 uur.

 

 

Deze cursus wordt gegeven door: Accare Child Study Center

Via onderstaande link kun je je inschrijven voor deze opleiding.