088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Beroepscode en tuchtrecht voor gedragswetenschappers en managers, 17 mei en 14 juni 2021

maandag 17 mei 2021 t/m maandag 14 juni 2021

Als gedragswetenschapper of manager werk je volgens de beroepscode en val je onder het tuchtrecht van de jeugdzorg. Tijdens de training sta je uitvoerig stil bij deze beroepscode. Hoe gebruik je deze code in je dagelijkse werk? De ethische dilemma’s die jij als gedragswetenschapper of manager tegenkomt worden belicht, het tuchtrecht wordt besproken en er worden handreikingen gedaan over ethiek in de jeugdzorg. De training staat in het teken van bewustwording. Je oefent de vaardigheden met de box voor morele jamsessies. Tussen beide bijeenkomsten ga je met een huiswerkopdracht aan de slag met het geleerde. Er wordt verwacht dat je na afloop van de training een reflectieverslag schrijft.

Na afloop van deze training heb je:

  • kennis van de verschillende beroepscodes
  • de vaardigheid om die op casuïstiek toe te passen
  • de vaardigheid om ethiek toe te passen op een casus
  • kennis van de verschillende tuchtrechtprocedures
  • de vaardigheid om casuïstiek te relateren aan beroepscode artikelen
  • kennis in het omgaan met juridische-, ethische- en culturele perspectieven op de beroepscode
  • kennis over tuchtcasuïstiekvaardigheid om ethisch op eigen- en andermans functioneren te reflecteren.

 

Deze training vindt plaats op twee dagen.

 

  • Dagdeel 1: van 9:00 uur tot 12:30 uur op - maandag 17 mei 2021
  • Dagdeel 2: van 9:00 uur tot 12:30 uur op - maandag 14 juni 2021

Datum en tijd
De trainingsmomenten zijn op maandag 17 mei en 14 juni 2021.
Beide bijeenkomsten starten om 9:00 en duren tot 12:30 uur.

Locatie
Deze training wordt gegeven in Leeuwarden e.o. Wanneer, door COVID-19, fysieke bijeenkomsten niet mogelijk zijn, wordt hij online aangeboden.

Voor wie is deze training bedoeld?
Gedragswetenschappers en managers werkzaam in de jeugdzorg.

Kosten
Deze training wordt je aangeboden voor € 275,00 inclusief koffie/thee en de box voor morele jamsessies.

Accreditatie
Voor deze training is accreditatie aangevraagd bij NVO-NIP.
K&J/OG herregistratie: 6 punten
K&J/OG opleiding – diagnostiek: 1 punt
K&J/OG opleiding – overige taken: 2 punten

De punten zullen digitaal worden bijgeschreven bij 100% aanwezigheid, het voldoende maken van de huiswerkopdracht en bij een voldoende beoordeling van het reflectieverslag.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze training of de mogelijkheden voor een incompany training kunt u contact opnemen met Jeugdhulp Academie via telefoonnummer 06-10916180 of email jeugdhulpacademie@jeugdhulpfriesland.nl.

Deze cursus wordt gegeven door: Jeugdhulp Friesland

Via onderstaand formulier kun je je inschrijven voor deze training.

Door je in te schrijven voor deze training ga je akkoord met de Algemene voorwaarden Jeugdhulp Academie van Jeugdhulp Friesland. Er wordt € 275,00 gefactureerd.

In aansluiting op de voorwaarden met betrekking tot annulering: je kunt ook een vervanger je plaats laten innemen.

Factuuradres


De kosten voor deze training bedragen € 275.

Bedankt voor je inschrijving! De organiserende partij zal binnenkort contact met je opnemen.