088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Beroepsstandaard, tuchtrecht en ethiek, 14 mei en 28 mei 2024 – Jeugdhulp Friesland

dinsdag 14 mei 2024 t/m dinsdag 28 mei 2024

De beroepscode voor professionals in sociaal werk is een ethische leidraad voor iedere professional die werkt in het sociaal werk. In dagelijkse situaties of bij bovengenoemde spanningsvelden helpt de beroepscode om de handelingsrichting te bepalen. Er staan echter geen kant en klare oplossingen in, maar geeft de ethische uitgangspunten voor zorgvuldig handelen weer. De kernwaarden en artikelen vragen om een interpretatie en uitwerking in concrete praktijksituaties. Daarbij is collegiaal overleg onontbeerlijk. Het overleggen met directe collega’s, experts en beroepsgenoten helpt bij het toepassen van de abstracte normen in het dagelijks werk.

Tijdens de training sta je uitvoerig stil bij deze beroepscode. Hoe gebruik je deze code in je dagelijkse werk? De ethische dilemma’s die jij als professional tegenkomt worden belicht, het tuchtrecht wordt besproken en er worden handreikingen gedaan over ethiek in de jeugdzorg. De training staat in het teken van bewustwording. Je oefent de vaardigheden met de box voor morele jamsessies. Tussen beide bijeenkomsten ga je met een huiswerkopdracht aan de slag met het geleerde. Er wordt verwacht dat je na afloop van de training een reflectieverslag schrijft.

Na afloop van deze training herken je je eigen grenzen in je professioneel handelen en met welke waarden die grenzen te maken hebben. Je begrijpt de beroepscode waar je je als professional aan moet houden en het tuchtrecht (procedure, verschil met klacht- en strafrecht, basis van uitspraken van het tuchtcollege). Ook weet je op welke wijze moreel beraad gevoerd wordt en hoe je als professional vormgeeft aan beroepsethische reflectie. Tijdens de training denk je na over eigen ethiek in het werk, ethisch denken over je werk, andere ethische/culturele visies en ethische visies op jeugdzorg.

Deze training voldoet aan de vereisten gesteld aan de voor SKJ geregistreerde jeugdzorgwerkers verplicht te volgen training op gebied van beroepscode en tuchtrecht (nieuwe beroepscode voor professionals in sociaal werk).

Deze training vindt plaats op twee dagen.

  • Dagdeel 1: van 9:00 uur tot 12:30 uur op - dinsdag 14 mei 2024
  • Dagdeel 2: van 9:00 uur tot 12:30 uur op - dinsdag 28 mei 2024

Datum en tijd
De trainingsmomenten zijn op dinsdag 14 mei en dinsdag 28 mei 2024.
Beide bijeenkomsten starten om 9:00 en duren tot 12:30 uur.

Locatie
Deze training wordt gegeven in Leeuwarden.

Kosten
Deze training wordt je aangeboden voor € 330,- inclusief koffie/thee en de box voor morele jamsessies.

Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd voor 11,2 punten voor SKJ geregistreerde jeugdzorgwerkers.

De punten zullen digitaal in je SKJ registratiedossier worden bijgeschreven bij 100% aanwezigheid, het maken van de huiswerkopdracht en een voldoende beoordeling van het reflectieverslag.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze training of de mogelijkheden voor een incompany training kunt u contact opnemen met Jeugdhulp Academie via telefoonnummer 088-1424005 of email jeugdhulpacademie@jeugdhulpfriesland.nl.

De cursus is vol en inschrijven is op dit moment niet meer mogelijk. Schrijf je in voor een andere datum of neem contact met Jeugdhulp Academie, via jeugdhulpacademie@jeugdhulpfriesland.nl, voor meer informatie.

Deze cursus wordt gegeven door: Jeugdhulp Friesland

Via onderstaand formulier kun je je inschrijven voor deze training.

Door je in te schrijven voor deze training ga je akkoord met de Algemene voorwaarden Jeugdhulp Academie van Jeugdhulp Friesland. In aansluiting op de voorwaarden met betrekking tot annulering: je kunt ook een vervanger je plaats laten innemen.

De cursus is vol en inschrijven is op dit moment niet meer mogelijk. Schrijf je in voor een andere datum of neem contact met Jeugdhulp Academie, via jeugdhulpacademie@jeugdhulpfriesland.nl, voor meer informatie.