088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Beroepsstandaard, tuchtrecht en ethiek, 17 januari en 7 februari 2022

maandag 17 januari 2022 t/m maandag 7 februari 2022

De Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker is een leidraad voor jeugdzorgwerkers. Als jeugdzorgwerker moet je deze beroepscode niet alleen kennen, maar ook kunnen hanteren in je werk. De beroepscode en het tuchtrecht geven je richting en houvast in je dagelijkse werkpraktijk.

Tijdens de training sta je uitvoerig stil bij deze beroepscode. Hoe gebruik je deze code in je dagelijkse werk? De ethische dilemma’s die jij als jeugdzorgwerker tegenkomt worden belicht, het tuchtrecht wordt besproken en er worden handreikingen gedaan over ethiek in de jeugdzorg. De training staat in het teken van bewustwording. Je oefent de vaardigheden met de box voor morele jamsessies. Tussen beide bijeenkomsten ga je met een huiswerkopdracht aan de slag met het geleerde. Er wordt verwacht dat je na afloop van de training een reflectieverslag schrijft.

 

Na afloop van deze training herken je je eigen grenzen in je professioneel handelen en met welke waarden die grenzen te maken hebben. Je begrijpt de beroepscode waar je je als jeugdzorgwerker aan moet houden en het tuchtrecht (procedure, verschil met klacht- en strafrecht, basis van uitspraken van het tuchtcollege). Ook weet je op welke wijze moreel beraad gevoerd wordt en hoe je als professional vormgeeft aan beroepsethische reflectie. Tijdens de training denk je na over eigen ethiek in het werk, ethisch denken over je werk, andere ethische/culturele visies en ethische visies op jeugdzorg.

Deze training voldoet aan de vereisten gesteld aan de voor SKJ geregistreerde jeugdzorgwerkers verplicht te volgen training op gebied van beroepscode en tuchtrecht.

Deze training vindt plaats op twee dagen.

  • Dagdeel 1: van 9:00 uur tot 12:30 uur op - maandag 17 januari 2022
  • Dagdeel 2: van 9:00 uur tot 12:30 uur op - maandag 7 februari 2022

Datum en tijd
De trainingsmomenten zijn op maandag 17 januari en maandag 7 februari 2022.
Beide bijeenkomsten starten om 9:00 en duren tot 12:30 uur.

Locatie
Deze training wordt gegeven in Leeuwarden. Wanneer, door COVID-19, fysieke bijeenkomsten niet mogelijk zijn, wordt hij online aangeboden.

Kosten
Deze training wordt je aangeboden voor € 290,- inclusief koffie/thee en de box voor morele jamsessies.

Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd voor 11,2 punten voor SKJ geregistreerde jeugdzorgwerkers.

De punten zullen digitaal in je SKJ registratiedossier worden bijgeschreven bij 100% aanwezigheid, het maken van de huiswerkopdracht en een voldoende beoordeling van het reflectieverslag.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze training of de mogelijkheden voor een incompany training kunt u contact opnemen met Jeugdhulp Academie via telefoonnummer 088-1424005 of email jeugdhulpacademie@jeugdhulpfriesland.nl.

Aantal beschikbare plaatsen: 6

Deze cursus wordt gegeven door: Jeugdhulp Friesland

Via onderstaand formulier kun je je inschrijven voor deze training.

Door je in te schrijven voor deze training ga je akkoord met de Algemene voorwaarden Jeugdhulp Academie van Jeugdhulp Friesland. In aansluiting op de voorwaarden met betrekking tot annulering: je kunt ook een vervanger je plaats laten innemen.

Factuuradres


De kosten voor deze training bedragen € 290,=.

Bedankt voor je inschrijving! De organiserende partij zal binnenkort contact met je opnemen.