088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Beroepsstandaard, tuchtrecht en ethiek voor gedragswetenschappers en managers, 10 oktober en 14 november 2022

maandag 10 oktober 2022 t/m maandag 14 november 2022

Als gedragswetenschapper of manager werk je volgens de beroepscode en val je onder het tuchtrecht van de jeugdzorg. Tijdens deze training leer je wat dit inhoudt en hoe je werkt volgens deze code.

Waar gaat de training over?
In twee bijeenkomsten wordt de beroepscode uitvoerig besproken, worden de ethische dilemma’s die je tegenkomt belicht, wordt het tuchtrecht besproken en worden handreikingen gedaan over ethiek in de jeugdzorg. De training staat in het teken van bewustwording. Je oefent de vaardigheden met de box voor morele jamsessies.

Voor wie is deze training bedoeld?
Gedragswetenschapper en managers werkzaam in de jeugdzorg.

Wat kun je na afloop van deze training?
Bijeenkomst 1:
• kennis van de verschillende beroepscodes
• vaardigheid om die op casuïstiek toe te passen
• vaardigheid om ethiek toe te passen op een casus
• kennis van de verschillende tuchtrechtprocedures

Bijeenkomst 2:
• vaardigheid casuïstiek te relateren aan beroepscode artikelen
• omgaan met juridische, ethische en culturele perspectieven op de beroepscode
• kennis over tuchtcasuïstiekvaardigheid om ethisch op eigen en andermans functioneren te reflecteren

Wat is handig om vooraf te weten?
Voorbereiding en huiswerk
Voorafgaand aan de 1e bijeenkomst moeten de beroepscodes van het SKJ, de NVO en het NIP zijn doorgelezen en zijn de NJI richtlijnen bij de deelnemers bekend.

Voorafgaand aan de 2e bijeenkomst moet de huiswerkopdracht worden gemaakt en het kwaliteitsstatuut zijn doorgelezen.

De verwachting is dat je ongeveer 10 uur bezig bent met deze training.

Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd door NVO-NIP onder nummer 465494.
K&J/OG herregistratie: 6,5 punten
K&J/OG opleiding – diagnostiek: 1 punt
K&J/OG opleiding – overige taken: 2 punten

 

De voorwaarden voor het behalen van de training zijn:
•100% aanwezigheid, aangetoond door ondertekening van aanwezigheidsregistratie;
•binnen vier weken na de laatste trainingsdatum dienen de huiswerkopdracht en reflectietoets te zijn ingeleverd.

 

Deze training vindt plaats op twee dagdelen van 9.00-12.30 uur.

 

  • Dagdeel 1: van 9:00 uur tot 12:30 uur op - maandag 10 oktober 2022
  • Dagdeel 2: van 9:00 uur tot 12:30 uur op - maandag 14 november 2022

Datum en tijd
De trainingsmomenten zijn op maandag 10 oktober en 14 november 2022.
Beide bijeenkomsten starten om 9:00 en duren tot 12:30 uur.

Locatie
Deze training wordt gegeven in Leeuwarden (Badweg 4)

Voor wie is deze training bedoeld?
Gedragswetenschappers en managers werkzaam in de jeugdzorg.

Kosten
Deze training wordt je aangeboden voor € 290,00 inclusief koffie/thee en de box voor morele jamsessies.

Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd door NVO-NIP onder nummer 465494.
K&J/OG herregistratie: 6,5 punten
K&J/OG opleiding – diagnostiek: 1 punt
K&J/OG opleiding – overige taken: 2 punten

De punten zullen digitaal worden bijgeschreven bij 100% aanwezigheid, het voldoende maken van de huiswerkopdracht en bij een voldoende beoordeling van het reflectieverslag.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze training of de mogelijkheden voor een incompany training kunt u contact opnemen met Jeugdhulp Academie via telefoonnummer 06-10916180 of email jeugdhulpacademie@jeugdhulpfriesland.nl.

Deze cursus wordt gegeven door: Jeugdhulp Friesland

Via onderstaand formulier kun je je inschrijven voor deze training.

Door je in te schrijven voor deze training ga je akkoord met de Algemene voorwaarden Jeugdhulp Academie van Jeugdhulp Friesland. Er wordt € 290,00 gefactureerd.

In aansluiting op de voorwaarden met betrekking tot annulering: je kunt ook een vervanger je plaats laten innemen.

Factuuradres


De kosten voor deze training bedragen € 290.

Bedankt voor je inschrijving! De organiserende partij zal binnenkort contact met je opnemen.