088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Dialoogtafel

De Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland heeft de dialoogtafelmethodiek ontwikkeld – een systematische reflectiemethodiek met als doel verbetering van de kwaliteit en het proces van zorgverlening. De dialoogtafelmethodiek wordt gebruikt om met alle bij de zorg voor jeugdige en gezin betrokkenen de ontvangen hulp te evalueren. Het gaat vooral om wat goed is gegaan en wat nog beter kan. De ervaringen van jeugdige en gezin staan centraal.

De dialoogtafels zijn gespreksbijeenkomsten waar een gezin met hulpvragen en/of opvoedingsproblemen samen met diverse partijen betrokken bij hun ondersteuning (bijv. welzijn- en jeugdhulpprofessionals de ontvangen hulp evalueren. De deelnemers zitten vanuit hun eigen rol aan één tafel en voeren het gesprek vanuit hun eigen ervaringen met het hulpverleningstraject. Hierbij gaat de aandacht vooral naar factoren die de hulpverlening bevorderen dan wel belemmeren. De dialoogtafel wordt geleid door een onafhankelijke voorzitter. Op deze manier wordt gewaarborgd dat alle deelnemers hun ervaringen kunnen delen en dat er een veilige sfeer is waarin aanwezigen naar elkaar luisteren en van elkaar leren.

U kunt een Dialoogtafel toepassen bij lopende zorgtrajecten, bijvoorbeeld bij (tussentijdse) evaluatie van een hulpverleningstraject of bij afschaling van specialistische zorg naar eerstelijns zorg, maar ook bij de eindevaluatie van afgesloten trajecten. De methodiek kan zowel worden toegepast bij soepel lopende trajecten als bij vastgelopen casussen.
Ook zijn Dialoogtafels inzetbaar bij vraagstukken die niet direct gerelateerd zijn aan één specifieke casus, bijvoorbeeld:

  • Evaluatie van de samenwerking tussen verschillende instanties en hulpverleners;
  • Evaluatie van de samenwerking tussen onderwijs en zorg;
  • Evaluatie van bestaand zorgaanbod;
  • Evaluatie van nieuwe werkwijzen of initiatieven.

 

Locatie
Op locatie naar keuze

Kosten
Op aanvraag

Accreditatie
In te zetten in reflectieruimte SKJ

Meer informatie
Voor meer informatie over deze methodiek: kijk op site van Kenniswerkplaats Jeugd Friesland
Wilt u meer weten over het inzetten van de Dialoogtafel voor uw vraagstuk, neem contact opnemen met het Jeugdhulp Friesland op het telefoonnummer 058-14 24 005 of jeugdhulpacademie@jeugdhulpfriesland.nl.

Deze cursus wordt gegeven door: Jeugdhulp Friesland

Bedankt voor je inschrijving! De organiserende partij zal binnenkort contact met je opnemen.