088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Drugs van A tot Z

maandag 16 september 2019 t/m maandag 23 september 2019

De training is erop gericht om kennis en vaardigheden over alcohol en drugs bij professionals te vergroten. De training geeft handvatten over het omgaan met cliënten die problemen hebben met alcohol, drugs, gamen of gokken.

In de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Populaire genotmiddelen en gebruikswijzen
  • Effecten en risico’s van middelengebruik
  • Signaleren en herkennen van middelengebruik
  • Mogelijke interventies aan de hand van de stadia van gedragsverandering
  • Methodieken en hulpverleningstrajecten

 

De training is praktijkgericht. Na het theoriegedeelte is er ruimschoots gelegenheid om situaties te oefenen en in te gaan op vragen van de deelnemers.

De training is bedoel voor professionals die werkzaam zijn bij instellingen die in direct contact staan met cliënten of bewoners die alcohol of drugs gebruiken.

Deze training vindt plaats op twee dagen.

 

  • Dagdeel 1: van 9:00 uur tot 13:00 uur op - maandag 16 september 2019
  • Dagdeel 2: van 9:00 uur tot 13:00 uur op - maandag 23 september 2019

Locatie

Groningen

Kosten

De kosten bedragen 140,00 per deelnemer.

Accreditatie

SKJ: 10 punten

Registerplein: 10 punten

Meer informatie
Voor meer informatie over deze training kun u contact opnemen met Training en Nascholing van VNN, telefoonnummer 088-2343434

Deze cursus wordt gegeven door: VNN

Via https://www.vnn.nl/webformulier/aanmelding-training-drugs-van-tot-z kun u zich rechtstreeks bij VNN aanmelden voor de training.

 

Inschrijven kan via de site van VNN