088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

FACT-jeugd (teamtraining) Accare

FACT-Jeugd is een organisatiemodel voor zorg aan kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen, die langdurig van zorg afhankelijk zijn. Het gaat om kinderen en jongeren met problemen op meerdere levensgebieden. Naast de psychische problemen is er veelal sprake van een ontwrichte gezinssituatie en problemen met school of dagbesteding. Er kan tevens sprake zijn van verslavingsproblematiek of jongeren kunnen in aanraking komen met het criminele circuit. Vaak wordt tijdens het behandeltraject helder dat ook één of beide ouders kampen met psychische problemen of financiële zorgen. Het gaat regelmatig om jongeren in gezinnen waar meerdere hulporganisaties bij betrokken zijn, waarbij het uithoudingsvermogen vraagt om echt contact te maken met het gezin en om de hulpverlening van verschillende organisaties op elkaar af te stemmen.

In dit blended scholingstraject werk je online en offline aan een gemeenschappelijk denk- en handelingskader. Je raakt bekend met de modelbeschrijving FACT-Jeugd en werkt aan het opzetten van structureel teamoverleg en werkwijze. Je raakt gericht op het stabiliseren van ontregeling, diagnostiek, behandeling en rehabilitatie van jongeren.

De blended scholing is zowel gericht op het uitbreiden en versterken van de kennis en de vaardigheden van het team en de teamleden, als op teamvorming en samenwerking.

De blended scholing werkt met een buddysysteem en bestaat uit individuele en groepsmodules:

  • Wat is FACT?
  • Zandloper
  • Vertaalslag naar de werkplek
  • Teamvorming

De training kan in overleg uitgebreid worden met modules over specifieke aanvullende onderwerpen.

 

Voor wie

 

Startende FACT-Jeugd teams en teams waarin veel wisselingen zijn geweest.

 

Praktisch

 

Inschrijven kan per team via dit formulier.

Accreditatie wordt aangevraagd op basis van de inschrijvingen.

Het certificaat wordt verstrekt als alle onderdelen doorlopen zijn.

 

Kosten
De training kost € 4950,=.

 

 

 

Deze cursus wordt gegeven door: Accare Child Study Center

Via onderstaande link kun je je inschrijven voor deze opleiding.