088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Gezond seksueel opgroeien volgens het vlaggensysteem (Basis), 14 maart en 28 maart 2024 – Jeugdhulp Friesland

donderdag 14 maart 2024 t/m donderdag 28 maart 2024

Veel opvoeders, zowel ouders als professionals, vinden het moeilijk om adequaat op seksueel gedrag van kinderen en jongeren te reageren. Ze worstelen met vragen over wat nu als gezond en normaal of juist als problematisch, grensoverschrijdend seksueel gedrag moet worden gezien. 

Onze maatschappelijke opvattingen over kinderen en seksualiteit variëren immers nogal en kunnen gaan van pure onverschilligheid en ontkenning tot regelrechte paniek. Er is behoefte aan een genuanceerde, rationele en objectieve visie op seksualiteit met handelingsperspectief om de gezonde seksuele ontwikkeling bij kinderen en jongeren te versterken. 

Het Vlaggensysteem is een methodiek voor Nederland doorontwikkeld door MOVISIE in samenwerking met Sensoa (B). De methodiek poogt een antwoord te geven op de vraag hoe men pedagogisch moet omgaan met seksueel gedrag van kinderen en jongeren. 

 

(Leer)doelen

Na afronding van de training, heb je je het volgende eigen gemaakt:

Herkennen:
– Of het seksuele gedrag dat kinderen en jongeren laten zien grensoverschrijdend is.
Door het Vlaggensysteem leer je:
– seksueel gedrag objectiever in te schatten
– in gesprek te gaan met alle betrokkenen
– een eenduidig plan uit te werken en uit te voeren.

Begrijpen:
– Welke 6 criteria er bestaan
– Hoe om te gaan met de 4 gradaties
– Op welke wijze een normatieve lijst ingezet kan worden om te bepalen of seksueel gedrag van kinderen/jongeren al dan niet grensoverschrijdend is
– Welke reactie seksueel gedrag vraagt.

Nadenken over:
– De wijze waarop je over dit thema in gesprek kunt gaan

 

Het is mogelijk deze basistraining uit te breiden met een dagdeel Specialisatie Jeugdzorg. 

 “Jongeren met een beperking, stoornis en/of psychische problematiek zijn zich vaak bewust dat zij ‘anders’ zijn. Net als pubers, willen ze ‘normaal’ zijn en passen ze zich aan de heersende sociale groepsnorm aan. Ze imiteren of spiegelen gedrag van leeftijdsgenoten, zo compenseren ze hun eigen tekortkomingen. Voor professionals binnen de jeugdzorg kan het lastig zijn om hier doorheen te prikken”. 

Tijdens dit dagdeel zullen we dieper ingaan, naast de basisprincipes van het Vlaggensysteem, hoe we aandacht kunnen geven aan de specifieke noden van deze doelgroepen. Professionals kunnen hun vaardigheden en competenties vergroten, zodat zij deze jeugdigen bij hun seksuele ontwikkeling nog gerichter kunnen ondersteunen en hun weerbaarheid te versterken. Naast LVB, ASS problematiek problematische hechtheid en seksueel trauma, is er ook aandacht voor cultuur en gender. 

Het Vlaggensysteem RJ is doorontwikkeld voor de Residentiele Jeugdzorg, met situaties die zich in de residentiele jeugdzorg voor kunnen doen. Deze situaties zijn ook herkenbaar voor alle professionals die te maken krijgen met seksuele ontwikkeling en seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van jongeren die tot deze specifieke doelgroepen behoren.  

Deze training vindt plaats op twee dagen.

  • Dagdeel 1: van 13:00 uur tot 16:30 uur op - donderdag 14 maart 2024
  • Dagdeel 2: van 13:00 uur tot 16:30 uur op - donderdag 28 maart 2024

Datum en tijd
Donderdag 14 maart en 28 maart 2024.
Het programma start om 13.00 en duurt tot 16.30 uur.

Locatie
Deze training wordt gegeven in Leeuwarden.

Kosten
Deze training wordt je aangeboden voor € 350,00 inclusief koffie/thee.

Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd voor 10,5 opleidingspunten voor SKJ jeugdzorgwerkers (SKJ209311). De punten zullen digitaal in je SKJ registratiedossier worden bijgeschreven bij 100% aanwezigheid.

De cursus is vol en inschrijven is op dit moment niet meer mogelijk. Schrijf je in voor een andere datum of neem contact met Jeugdhulp Academie, via jeugdhulpacademie@jeugdhulpfriesland.nl, voor meer informatie.

Deze cursus wordt gegeven door: Jeugdhulp Friesland

Via onderstaand formulier kun je je inschrijven voor deze training.

Door je in te schrijven voor deze training ga je akkoord met de Algemene voorwaarden Jeugdhulp Academie van Jeugdhulp Friesland. In aansluiting op de voorwaarden met betrekking tot annulering: je kunt ook een vervanger je plaats laten innemen.

De cursus is vol en inschrijven is op dit moment niet meer mogelijk. Schrijf je in voor een andere datum of neem contact met Jeugdhulp Academie, via jeugdhulpacademie@jeugdhulpfriesland.nl, voor meer informatie.