088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Gezond seksueel opgroeien volgens het vlaggensysteem, 2 november 2021

Veel opvoeders, zowel ouders als professionals, vinden het moeilijk om adequaat op seksueel gedrag van kinderen en jongeren te reageren. Ze worstelen met vragen over wat nu als gezond en normaal of juist als problematisch, grensoverschrijdend seksueel gedrag moet worden gezien.

Onze maatschappelijke opvattingen over kinderen en seksualiteit variëren immers nogal en kunnen gaan van pure onverschilligheid en ontkenning tot regelrechte paniek. Er is behoefte aan een genuanceerde, rationele en objectieve visie op seksualiteit met handelingsperspectief om de gezonde seksuele ontwikkeling bij kinderen en jongeren te versterken.

Het Vlaggensysteem is een methodiek ontwikkeld door Sensoa in samenwerking met MOVISIE. De methodiek poogt een antwoord te geven op de vraag hoe men pedagogisch moet omgaan met seksueel gedrag van kinderen en jongeren.

(Leer)doelen
Na afronding van de eendaagse training, heb je je het volgende eigen gemaakt:

Herkennen:
– Of het seksuele gedrag dat kinderen en jongeren laten zien grensoverschrijdend is.
Door het Vlaggensysteem leer je:
– seksueel gedrag correct in te schatten
– in gesprek te gaan met alle betrokkenen
– een eenduidig plan uit te werken en uit te voeren.

Begrijpen:
– Welke 6 criteria er bestaan
– Hoe om te gaan met de 4 gradaties
– Op welke wijze een normatieve lijst ingezet kan worden om te bepalen of seksueel gedrag van kinderen/jongeren al dan niet grensoverschrijdend is
– Welke reactie seksueel gedrag vraagt.

Nadenken over:
– De wijze waarop je over dit thema in gesprek kunt gaan

Het is mogelijk deze basistraining uit te breiden met een dagdeel Specialisatie Jeugdzorg. Hierbij ligt de focus op de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren met een (verstandelijke) beperking en/of trauma.

Datum en tijd
Dinsdag 2 november
Het programma start om 9.00 en duurt tot 16.30 uur.

Locatie
Deze training wordt gegeven in Leeuwarden. Wanneer, door COVID-19, fysieke bijeenkomsten niet mogelijk zijn, wordt hij online aangeboden.

Kosten
Deze training wordt je aangeboden voor € 275 inclusief koffie/thee en bij de eerste dag een lunch.

Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd voor 10,13 opleidingspunten voor SKJ jeugdzorgwerkers (SKJ203230). De punten zullen digitaal in je SKJ registratiedossier worden bijgeschreven bij 100% aanwezigheid.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze training of de mogelijkheden voor een incompany training kunt u contact opnemen met Jeugdhulp Academie via telefoonnummer 088-1424005 of email jeugdhulpacademie@jeugdhulpfriesland.nl.

Via onderstaand formulier kun je je inschrijven voor deze training.

Door je in te schrijven voor deze training ga je akkoord met de Algemene voorwaarden Jeugdhulp Academie van Jeugdhulp Friesland. Er wordt € 275,00 gefactureerd.

In aansluiting op de voorwaarden met betrekking tot annulering: je kunt ook een vervanger je plaats laten innemen

 

De cursus is vol en inschrijven is op dit moment niet meer mogelijk. Schrijf je in voor een andere datum of neem contact met Jeugdhulp Academie, via jeugdhulpacademie@jeugdhulpfriesland.nl, voor meer informatie.