088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Gezond seksueel opgroeien volgens het vlaggensysteem

woensdag 16 oktober 2019 t/m woensdag 30 oktober 2019

Veel opvoeders, zowel ouders als professionals, vinden het moeilijk om adequaat op seksueel gedrag van kinderen en jongeren te reageren. Ze worstelen met vragen over wat nu als gezond en normaal of juist als problematisch, grensoverschrijdend seksueel gedrag moet worden gezien.

Onze maatschappelijke opvattingen over kinderen en seksualiteit variëren immers nogal en kunnen gaan van pure onverschilligheid en ontkenning tot regelrechte paniek. Er is behoefte aan een genuanceerde, rationele en objectieve visie op seksualiteit met handelingsperspectief om de gezonde seksuele ontwikkeling bij kinderen en jongeren te versterken.

Het Vlaggensysteem is een methodiek ontwikkeld door Sensoa in samenwerking met MOVISIE. De methodiek poogt een antwoord te geven op de vraag hoe men pedagogisch moet omgaan met seksueel gedrag van kinderen en jongeren.

Door te werken met het Vlaggensysteem leer je kinderen en jongeren:
– inzicht te krijgen welk seksueel gedrag wel en niet oké is;
– eigen en andermans grenzen te herkennen, erkennen en respecteren;
– weerbaar te reageren op seksueel grensoverschrijdend gedrag;
– taal te hebben om met anderen in gesprek te gaan.

(Leer)Doel(en)
Herkennen:
– Of het seksuele gedrag dat kinderen en jongeren laten zien grensoverschrijdend is.
Door het Vlaggensysteem leer je:
– seksueel gedrag correct in te schatten
– in gesprek te gaan met alle betrokkenen
– een eenduidig plan uit te werken en uit te voeren.

Begrijpen:
– Welke 6 criteria er bestaan
– Hoe om te gaan met de 4 gradaties
– Op welke wijze een normatieve lijst ingezet kan worden om te bepalen of seksueel gedrag van kinderen/jongeren al dan niet grensoverschrijdend is
– Welke reactie seksueel gedrag vraagt.

Nadenken over:
– De wijze waarop je over dit thema in gesprek kunt gaan

Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd voor 11 opleidingspunten voor SKJ jeugdzorgwerkers (SKJ200357). Voor de toekenning van de opleidingspunten is 100% aanwezigheid vereist. Na afronding van de training zullen de punten via het SKJ systeem automatisch worden bijgeschreven in je herregistratiedossier. Er wordt geen bewijs van deelname opgesteld.

Dag 1 vind plaats van 9.00 tot 16.30 uur.

Dag 2 vind plaats van 9.00 tot 12.30 uur.

  • Dag 1 - woensdag 16 oktober 2019
  • Dag 2 - woensdag 30 oktober 2019

Locatie
Deze training wordt gegeven op het kantoor van Jeugdhulp Friesland, Badweg 4 te Leeuwarden.

Kosten
Deze training wordt je aangeboden voor € 295 inclusief koffie/thee en bij de eerste dag een lunch.

Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd voor 11 opleidingspunten voor SKJ jeugdzorgwerkers (SKJ200357). De punten zullen digitaal in je SKJ registratiedossier worden bijgeschreven bij 100% aanwezigheid,

Meer informatie
Voor meer informatie over deze training of de mogelijkheden voor een incompany training kunt u contact opnemen met Jeugdhulp Academie via telefoonnummer 088-1424005 of email jeugdhulpacademie@jeugdhulpfriesland.nl.

Via onderstaand formulier kun je je inschrijven voor deze training.

Door je in te schrijven voor deze training ga je akkoord met de Algemene voorwaarden Jeugdhulp Academie van Jeugdhulp Friesland. Er wordt € 295,00 gefactureerd.

In aansluiting op de voorwaarden met betrekking tot annulering: je kunt ook een vervanger je plaats laten innemen

 

De cursus is vol en inschrijven is op dit moment niet meer mogelijk. Schrijf je in voor een andere datum of neem contact met Jeugdhulp Academie, via jeugdhulpacademie@jeugdhulpfriesland.nl, voor meer informatie.