088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Jeugd- en Gezinsprofessional, Post-hbo, NHL Stenden

Wil jij je kunnen registreren bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)? Dan is deze Post-HBO Jeugd- en gezinsprofessional écht iets voor jou! Als geregistreerde jeugdprofessional kun je aantonen dat je een bijdrage levert aan betere zorg voor cliënten in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Wij bieden hiervoor een passende scholing die je kunt combineren met je werk.   

 

Voor wie is deze training?

  • Je bent toelaatbaar als je in het bezit bent van een HSAO diploma zonder uitstroomprofiel Jeugd.
  • Je bent in het bezit van een HSAO diploma ouder dan 5 jaar en je werkt binnen het jeugddomein zonder SKJ registratie of je wilt aan de slag binnen dit domein.

 

Opbouw studie

Er staan vier kernactiviteiten centraal binnen deze opleiding:

  1. Kennisverwerving;
  2. Trainingen gericht op (gespreks-)vaardigheden in complexe situaties met trainingsacteurs;
  3. Opdrachten waarbij actuele casuïstiek uit de praktijk een grote rol speelt. Hier komen de kennis en de vaardigheden samen;
  4. Reflectie en intervisie.


Leeruitkomsten en toetsing

Er staan vier leeruitkomsten centraal. Die beschrijven wat je geacht wordt te kunnen als jeugdprofessional die werkt met ouder(s) en jeugdigen in complexe situaties. Het gaat om de volgende leeruitkomsten:

  1. Maken van een ondersteuningsplan;
  2. Interdisciplinair samenwerken met en rondom de jeugdige en zijn gezin/netwerk;
  3. Regie ondersteunen en geheel/gedeeltelijk overnemen;
  4. Werkalliantie bij weerstand.

Criteria zijn opgesteld hoe je kunt voldoen aan de leeruitkomsten. Om te kunnen werken aan de vier leeruitkomsten is de praktijkcomponent (8 uren werken in de praktijk) een vereiste. Op lesdagen zal er daarnaast om de week intervisie plaatsvinden. Reflectie op het werken in complexe opvoedsituaties en de impact die dat heeft op jou als persoon en professional is van groot belang. Je dient aan te kunnen tonen hoe jouw beroepshouding is ontwikkeld en hoe je omgaat met ethische dilemma’s en persoonlijke onzekerheden. Het totale traject bedraagt 45 EC.

Studieduur en belasting

Je gaat gemiddeld een dag per week naar school, aanbevolen schoolvakanties regio Noord, uitgezonderd. De studiebelasting per EC bedraagt 28 uur. Het gehele programma (scholing en praktijk) bedraagt in totaal 45 EC.

Locatie
Deze opleiding wordt gegeven in Leeuwarden.

Kosten
Totale kosten van de opleiding zijn € 3.500,=

Startmoment
Bij voldoende deelnemers start een groep.

Meer informatie
Neem een kijkje op de website van NHL Stenden:

Deze cursus wordt gegeven door: NHL Stenden

Via onderstaande link kun je je inschrijven voor deze opleiding.

https://www.nhlstenden.com/cursussen-en-trainingen/jeugd-en-gezinsprofessional