088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Refereeravond OPJeugd: KopOpOuders

KopOpOuders:
Informatie over online opvoedondersteuning

Opgroeien in een KOPP-gezin (kinderen van ouders met psychische problemen) of KOV-gezin (kinderen van ouders met een verslaving) kan voor een kind grote gevolgen hebben, zelfs tot in de volwassenheid. Kinderen met KOPP/KOV-ouders lopen drie tot dertien keer zo groot risico om zelf ooit een psychische stoornis en/of verslavingsproblematiek te ontwikkelen in vergelijking met kinderen zonder KOPP/KOV-ouders.

KOPP/KOV-kinderen kunnen bijvoorbeeld te maken krijgen met problemen als schaamte- en schuldgevoelens, aanpassingsproblemen, parentificatie en een tekort aan copingvaardigheden (zoals moeite met het uiten van emoties). Maar er zijn ook kinderen die geen (zichtbare) signalen vertonen. Toch lopen ook deze kinderen een verhoogd risico op psychische klachten op een later moment. In Nederland zijn er jaarlijks 405.000 ouders met deze problemen. We weten inmiddels dat veel kinderen van deze ouders zelf problemen krijgen, nu of later.

Vera Ramaker en Lily Menco van het Trimbos instituut, programma mentale gezondheid en preventie, zullen tijdens deze refereerbijeenkomst meer vertellen over bovenstaande problematiek. Onderwerpen als preventie, signaleren en ondersteuning komen onder andere aan bod. Daarnaast zullen ze je tijdens het programma meer vertellen over risicofactoren, beschermende factoren en de gevolgen voor kinderen die in een situatie opgroeien waarin deze problematiek speelt.

Vera en Lily zullen ingaan op de vraag welke materialen of programma’s jij als professional kan gebruiken, in jouw werk met ouders met psychische problemen of een verslaving.

Daarnaast zal Marjoke Bolten, werkzaam binnen het KOV team van VNN, ingaan op de KOV –problematiek en zal zij ons onder andere meer vertellen over het signaleren hiervan.

KOV staat voor ‘Kinderen van ouders met een verslaving’. De ontwikkeling van de kinderen kan onder andere worden bedreigd door het alcohol- en druggebruik van de ouders, de leefwijze en het (opvoedings)gedrag van de ouders. Marjoke zal ingaan op haar werk waarin zij en haar collega’s zich specifiek bezighouden met hulpverlening aan kinderen van ouders met een verslaving.

Tijdens dit dynamische- en afwisselende programma van deze refereeravond zal er voldoende gelegenheid zijn tot het stellen van vragen over dit onderwerp.

Schrijf je in, kom 9 november online; leer bij, laat je inspireren en stel je vragen in de chat!

Datum en tijd
Dinsdag 9 november 2021
Het programma start om 19:15 en duurt tot 21:30 uur.

Locatie
De bijeenkomst wordt online aangeboden via TEAMS.

Kosten
Deze bijeenkomst word je aangeboden door de partners van OP Jeugd.

Accreditatie

Er wordt accreditatie aangevraagd bij SKJ.

Aanmeldingsprocedure
Ben je geïnteresseerd om deze bijeenkomst bij te wonen, dan kun je je inschrijven. In de week voorafgaand aan de bijeenkomst krijg je de Teams-link toegestuurd.

Ben je geïnteresseerd en wil je deze bijeenkomst bijwonen? Schrijf je dan nu in!

Bedankt voor je inschrijving! De organiserende partij zal binnenkort contact met je opnemen.