088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Masterclass ‘Contextuele benadering’ – NHL Stenden

Heb jij behoefte aan verdieping in de Contextuele benadering om jouw deskundigheid op te frissen? Volg dan deze masterclass.

  • Je geeft in één dag je kennis en vaardigheden een update.
  • Je volgt lesstof die wordt aangepast aan actuele ontwikkelingen.
  • Je oefent jouw professioneel handelen aan de hand van rollenspellen en andere werkvormen.
  • Je koppelt de theorie meteen aan jouw beroepspraktijk.
  • Je wisselt ervaringen uit met medecursisten.

De contextuele benadering is een integratieve systemische manier van werken waarbij de hulpverlener in dialoog met het (gezins)systeem de kansen en mogelijkheden van de verschillende individuele leden van het systeem wil versterken en vergroten.

De contextuele benadering is een toekomstgerichte manier van werken waarbij er tevens aandacht is voor gebeurtenissen en ervaringen uit het verleden. De contextuele werker heeft oog voor het verleden in zoverre het in het heden de persoonlijke vrijheid en keuze mogelijkheden van het individu richting de toekomst kan vergroten.

Het interessante van de contextuele benadering is de integratie van systeemgericht werken met oog voor de belangen en groei mogelijkheden voor de individuele leden van een systeem. De contextueel georiënteerde professional is ervan overtuigd dat het geheel meer is dan de optelsom van de delen. Daarbij is een van de uitgangspunten dat individuen groeien en ontwikkelen in en door relaties. Je kunt alleen maar jezelf worden in relatie met de ander.

Tijdens deze dag maakt de cursist op een verdiepende en praktische manier kennis met een relationele en dialogische manier van denken en werken met als uiteindelijke doel individuele groei, ontwikkeling en welzijn in relatie met betekenisvolle anderen.

Locatie
Deze opleiding wordt gegeven in Meppel.

Kosten
De Masterclass kost € 415,-.

Startmoment

De Masterclass contextuele benadering bestaat uit 1 lesdag.

Lesdag

Maandag 25 september 2023

 

 

Deze cursus wordt gegeven door: NHL Stenden

Via onderstaande link kun je je inschrijven voor deze opleiding.