088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Masterclass IAG methodiek en werken met het IAG Reflectiemodel – NHL Stenden

Heb jij behoefte aan verdieping in de Contextuele benadering om jouw deskundigheid op te frissen? Volg dan deze masterclass.

  • Je geeft in één dag je kennis en vaardigheden een update.
  • Je volgt lesstof die wordt aangepast aan actuele ontwikkelingen.
  • Je oefent jouw professioneel handelen aan de hand van rollenspellen en andere werkvormen.
  • Je koppelt de theorie meteen aan jouw beroepspraktijk.
  • Je wisselt ervaringen uit met medecursisten.

Een masterclass van één dag voor professionals die in het verleden een IAG diploma hebben behaald. Met aandacht voor de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de IAG methodiek en het werken met het IAG reflectiemodel als intervisietool.

Locatie
Deze opleiding wordt gegeven in Meppel.

Kosten
De Masterclass kost € 415,-.

Startmoment

De Masterclass contextuele benadering bestaat uit 1 lesdag.

Lesdag

Vrijdag 16 juni 2023

 

 

Deze cursus wordt gegeven door: NHL Stenden

Via onderstaande link kun je je inschrijven voor deze opleiding.