088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Masterclass Nieuw samengestelde gezinnen – NHL Stenden

Heb jij behoefte aan verdieping in de Contextuele benadering om jouw deskundigheid op te frissen? Volg dan deze masterclass.

  • Je geeft in één dag je kennis en vaardigheden een update.
  • Je volgt lesstof die wordt aangepast aan actuele ontwikkelingen.
  • Je oefent jouw professioneel handelen aan de hand van rollenspellen en andere werkvormen.
  • Je koppelt de theorie meteen aan jouw beroepspraktijk.
  • Je wisselt ervaringen uit met medecursisten.

 

NHL Stenden biedt verschillende masterclasses aan. Het aanbod wordt aangepast aan actuele ontwikkelingen. De masterclass start bij voldoende aanmeldingen.

Deze masterclass is gericht op hulpverlening aan nieuw samengestelde gezinnen. Nieuw samengestelde gezinnen, stiefgezinnen, co-ouderschapgezinnen, patchworkgezinnen… allemaal bewoordingen voor gezinnen die ontstaan doordat twee volwassenen gaan samenwonen, waarvan in elk geval één van beiden kinderen heeft. De laatste jaren groeit het aantal nieuw samengestelde gezinnen aanzienlijk. Ook in de hulpverlening komen we steeds meer in aanraking met deze gezinnen. Zaak dus om te weten welke impact dit samenvoegen kan hebben voor (stief)ouders en (stief)kinderen.

Kinderen wonen de ene week bij vader en de andere week bij moeder. Krijgt één van beiden (of allebei) een nieuwe relatie dan is het ‘nieuw samengesteld gezin’ geboren. Klopt het sprookje? Zijn stiefmoeders heksen, stiefvaders niet aanwezig en stiefzusjes krengen? Hoe zit het met loyaliteit, rouw en verschillende opvoedingsstijlen? Is er nog een ‘veilig thuisgevoel’? Waarmee krijg de hulpverlener te maken? Deze dag zal ingaan op het ontrafelen van deze specifieke problematiek. Het exploreren van bestaande helpende interventies en het aanbieden van nieuwe handvatten voor de gezinswerkers.

Locatie
Deze opleiding wordt gegeven in Meppel.

Kosten
De Masterclass kost € 415,-.

Startmoment

De Masterclass contextuele benadering bestaat uit 1 lesdag.

Lesdag

Donderdag 12 oktober 2023

 

 

Deze cursus wordt gegeven door: NHL Stenden

Via onderstaande link kun je je inschrijven voor deze opleiding.