088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Masterclass Systemisch werken vanuit verschillende stromingen – NHL Stenden

Heb jij behoefte aan verdieping in de Contextuele benadering om jouw deskundigheid op te frissen? Volg dan deze masterclass.

  • Je geeft in één dag je kennis en vaardigheden een update.
  • Je volgt lesstof die wordt aangepast aan actuele ontwikkelingen.
  • Je oefent jouw professioneel handelen aan de hand van rollenspellen en andere werkvormen.
  • Je koppelt de theorie meteen aan jouw beroepspraktijk.
  • Je wisselt ervaringen uit met medecursisten.

 

De systeemtheorie heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld van de Algemene Systeemtheorie naar het huidige Narratief-collaboratief werken. Tijdens deze masterclass willen we gaan kijken naar de verschillende stromingen en wat deze te bieden hebben binnen ons werk. Naast theorie zal de dag ook praktisch zijn. We oefenen met een verscheidenheid aan interventies die de verschillende stromingen ons bieden.

Deze dag ligt de focus op het ontwikkelen van het systemisch waarnemen, het vullen je van systemische toolkit en het ontwikkelen van je systemisch vakmanschap. Aan het eind van deze dag kan je vanuit verschillende theoretische invalshoeken hypotheses stellen en interveniëren.

Locatie
Deze opleiding wordt gegeven in Meppel.

Kosten
De Masterclass kost € 415,-.

Startmoment

De Masterclass contextuele benadering bestaat uit 1 lesdag.

Lesdag

Maandag 2 oktober 2023

 

 

Deze cursus wordt gegeven door: NHL Stenden

Via onderstaande link kun je je inschrijven voor deze opleiding.