088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Masterclass Werken met cliënten met een licht verstandelijke beperking – NHL Stenden

Heb jij behoefte aan verdieping in de Contextuele benadering om jouw deskundigheid op te frissen? Volg dan deze masterclass.

  • Je geeft in één dag je kennis en vaardigheden een update.
  • Je volgt lesstof die wordt aangepast aan actuele ontwikkelingen.
  • Je oefent jouw professioneel handelen aan de hand van rollenspellen en andere werkvormen.
  • Je koppelt de theorie meteen aan jouw beroepspraktijk.
  • Je wisselt ervaringen uit met medecursisten.

 

De specifieke LVB informatie, verwerkingsproblemen met betrekking tot waarneming, expressie, geheugen en aandacht en concentratie komen we dagelijks tegen in de communicatie met deze cliënten. Dit vraagt een bijzondere affiniteit en attitude in het werken met deze doelgroep, waarbij het nemen van de eigen verantwoordelijkheid door deze cliënten een belangrijk criterium en obstakel is. Met name aspecten als het vertraagde denken, het moeilijker overzien van oorzaak en gevolg, het moeite hebben met figuurlijke taal, waardoor de cliënt vaak geen ‘beeld’ heeft van wat er van hem/ haar verwacht wordt is een obstakel dat de werker en cliënt resultaat gericht werken bemoeilijkt.

Vanuit beperkte vaardigheden en overzicht, vraagt de cliënt om compenseren en wellicht dus automatisch meer het innemen van de ‘up-positie’, maar vanuit behoud van eigenwaarde en de vraag serieus genomen te willen worden, vraagt de cliënt om empowerment en dus de ‘one-down’positie.

Tijdens deze masterclass wordt geoefend met verschillende hulpverleningsposities, waardoor we middels aangepaste technieken de regie waar mogelijk bij de cliënt laten en waar nodig de regie in -of overnemen.

 

Locatie
Deze opleiding wordt gegeven in Meppel.

Kosten
De Masterclass kost € 415,-.

Startmoment

De Masterclass contextuele benadering bestaat uit 1 lesdag.

Lesdag

Donderdag 28 september 2023

 

 

Deze cursus wordt gegeven door: NHL Stenden

Via onderstaande link kun je je inschrijven voor deze opleiding.