088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Mini-college Hechting en trauma, 1 november 2022 | Regiecentrum

Mini-college Hechting en trauma

“Jeugdzorgkinderen” groeien vaak op in problematische opvoedsituaties. Ze lopen een verhoogd risico op hechtingsproblemen en als gevolg daarvan sociale-, emotionele- en gedragsproblemen en psychopathologie. Jonge slachtoffers, van huiselijk geweld of andere traumatische ervaringen in het gezin, lopen een groot risico op het ontwikkelen van traumaklachten. Onderzoek laat zien dat deze problematiek niet ‘vanzelf’ overgaat en dat ontwikkelingsproblematiek het gevolg is. De gevolgen van de traumatisering zijn meestal ernstig doordat het de in ontwikkeling zijnde hersenen negatief beïnvloedt. Je werkt met kinderen binnen problematische opvoedsituaties of binnen het onderwijs. Maar wat weet jij van trauma en hechting?

Voor wie is dit online mini-college?

Voor alle professionals die werken met kinderen en gezinnen: jeugdzorg, gebiedsteams, onderwijs, (jeugd)gezondheidszorg, zorgboerderijen en andere geïnteresseerden.

Inhoud

Een interactief mini-college over de achtergrond van hechting en de effecten van trauma op de ontwikkeling van het kind. Er is aandacht voor de theorie, de meest recente ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied en voor de praktijk.

Wat leer je?

Tijdens deze mini-college leer je…

  • Historie hechtingstheorieën
  • 4 hechtingsstijlen
  • Chronische traumatisering
  • Intergenerationele overdracht van psychopathologie
  • Effectieve interventies (bijv. EMDR)

Data en tijd
1 november van 15.00 – 17.00

Locatie
Leeuwarden of online

Accreditatie:
SKJ accreditatie is aangevraagd

Kosten
€ 55,-

Meer informatie
Deze training wordt aangeboden door Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.
Voor meer informatie over deze training kan contact op worden genomen met Antoinet Messink, Foekje Zuidema of Anna Maat, Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid, te bereiken op 058 – 2 333 800.
Ook is er meer informatie te vinden op de website van het Regiecentrum:
Website Regiecentrum – mini-college-hechting-en-trauma

Deze cursus wordt gegeven door: Regiecentrum bescherming en veiligheid

Via onderstaande link kunt u zich inschrijven voor deze training.

mini-college-hechting-en-trauma

Door je in te schrijven voor deze training ga je akkoord met de Leveringsvoorwaarden Regiecentrum BV. Er wordt € 55,= gefactureerd.

 

Deze cursus wordt aangeboden door Regiecentrum Bescherming en Veiligheid