088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Omgaan met Suïcidaal Gedrag, Accare, najaar 2021

De training Omgaan met Suïcidaal Gedrag biedt hulpverleners handreikingen in hun werk met cliënten die een kwetsbaarheid hebben voor suïcidaal gedrag. Het is een interactieve vorm van onderwijs met theoretische aspecten, video’s en diverse oefeningen.

De deelnemers trainen basisvaardigheden met betrekking tot het herkennen van suïcidaal gedrag en het uitvoeren van systematisch onderzoek. Zij leren suïcidale gedachten bespreekbaar te maken met de jongere en betrokkenen uit diens omgeving, zoals ouders en leerkrachten. Ook maken deelnemers kennis met eerste interventies die van belang kunnen zijn tijdens een suïcidale crisis van een cliënt.

In het theoretische gedeelte, mede gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn, komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Terminologie en enkele feiten en cijfers
 • Herkennen van suïcidaliteit
 • Sleutelwoorden contact, veiligheid, betrekken netwerk en continuïteit van zorg
 • Juridische aspecten bij betrekken van ouders
 • Systematisch onderzoek van suïcidaal gedrag
 • Kwetsbaarheid-stressmodel (risicofactoren en beschermende factoren)
 • Inschatten ernst van suïcidaliteit
 • Probleemsamenhang en behandelplan
 • Crisisplan/veiligheidsplan
 • Eerste interventies
 • Samenwerking in de keten

In het praktische gedeelte wordt aan de hand van een uitgewerkte casus in groepjes geoefend.

 

Voor wie

Psychologen, orthopedagogen, gedragstherapeutisch medewerkers, artsen, psychiaters, jeugd- en gezinsprofessionals, vaktherapeuten, systeemtherapeuten, verpleegkundig specialisten.

 

Praktisch

De training is geaccrediteerd door NVvP (5 punten), FGzPt (5 punten), VSR (6 punten), RV (6 punten), NIP/NVO en SKJ (5,5 punt voor herregistratie)

Het certificaat wordt verstrekt bij 100% aanwezigheid.

Locatie
Deze training wordt online gegeven of in Assen.

Kosten
De training kost € 275,=.

Startmoment

Het betreft een eendaagse training. De training start op 29 september en er zijn meerdere data in het najaar beschikbaar.

 

 

Deze cursus wordt gegeven door: Accare Child Study Center

Via onderstaande link kun je je inschrijven voor deze opleiding.