088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Refereeravond OPJeugd: Oplossingsgericht werken

Refereeravond ‘Oplossingsgericht werken’

“De cliënt construeert zijn of haar eigen oplossing uitgaande van zijn of haar sterke kanten” (De Shazer)

De oplossingsgerichte benadering, het oplossingsgerichte werken bestaat al sinds eind vorige eeuw. Grondleggers van deze manier van denken en werken zijn onder andere de psychotherapeuten Insoo Kim Berg en Steve De Shazer. Tijdens therapiesessies ontdekten zij dat niet het praten over problemen, maar juist het praten over (kleine) succesmomenten hun cliënten stimuleerden richting oplossingen.

Inmiddels hebben veel hulpverleners en leerkrachten al eens gehoord van oplossingsgerichte technieken als de schaalvraag en de wondervraag. Belangrijker is het om stil te staan bij het mensbeeld van waaruit de oplossingsgerichte werker verschillende interventies inzet om samen met de cliënt(en) te werken aan oplossingen voor de problemen die de cliënt(en) ervaren.

In deze refereeravond neemt Mary Wolfs, docent pedagogiek aan de NHL Stenden hogeschool en als hulpverlener en werkbegeleider ervaren in het oplossingsgerichte werken, jullie mee in de wondere wereld van het oplossingsgerichte gedachtegoed.

 

 

 

Datum en tijd
11 oktober 2022
Het programma start om 19:15 en duurt tot 21:30 uur.

Locatie
De bijeenkomst wordt online aangeboden via TEAMS.

Kosten
Deze bijeenkomst wordt je aangeboden door de partners van OP Jeugd.

Accreditatie

Er wordt accreditatie aangevraagd bij SKJ.

Aanmeldingsprocedure
Ben je geïnteresseerd om deze bijeenkomst bij te wonen, dan kun je je inschrijven. 
In de week voorafgaand aan de bijeenkomst krijg je de Teams-link toegestuurd.

Ben je geïnteresseerd en wil je deze bijeenkomst bijwonen? Schrijf je dan nu in!

 

Inschrijven is niet meer mogelijk omdat alle plaatsen bezet zijn. Je kunt je via info@opjeugd.nl aanmelden voor een plaats op de wachtrij.