088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

PICS/TTI training november 2021

PICS en TTI zijn semi-gestructureerde interviews ontwikkeld voor het diagnosticeren van externaliserende stoornissen. De instrumenten brengen niet alleen de kernsymptomen ADHD, ODD en CD in kaart maar ook de context en eventuele comorbide klachten/andere psychische stoornissen.

PICS staat voor Parent Interview for Child Symtoms. Dit semi-gestructureerde interview biedt diagnostische informatie uitsluitend op basis van directe gedragsobservaties door ouders in het dagelijks leven van het kind.
TTI staat voor Teacher Telephone Interview. Dit semi-gestructureerde telefonisch interview wordt afgenomen door de leerkracht en biedt diagnostische informatie op basis van gedragsobservaties door leerkrachten op school.

Tijdens de 2-daagse training PICS/TTI staat het oefenen in kleine groepjes centraal. Er wordt geoefend met het uitvragen van de ADHD symptomen in de vorm van open-gesloten-open vraagtechniek en het vaststellen van de ernst van de symptomen van ADHD. Je leert hoe je conclusies kunt trekken uit de verzamelde diagnostische kennis en daarbij oog te hebben voor differentiaaldiagnostiek. Dit doe je door te scoren aan de hand van een video-opname, het oefenen in rollenspelen en te oefenen met casuïstiek.

Er wordt slechts kort stilgestaan bij de theorie, gedegen kennis over ADHD en gedragsstoornissen wordt als bekend verondersteld. Ter voorbereiding wordt kennis over prevalentie, prognose, diagnostisch beeld aangereikt.

 

Voor wie

 

Deze training is bedoeld voor gedragswetenschappers en voor HBO-ers die affiniteit en ervaring hebben met diagnostische gespreksvoering en die gedegen voorkennis hebben van de verschillende classificaties van de DSM (dus niet alleen ADHD en GS, maar in de breedte).

Bij voorkeur hebben alle deelnemers een keer meegekeken bij een PICS- en eventueel TTI-afname.

 

Praktisch

 

Deze training is geaccrediteerd door: NVvP (13 punten), NIP/NVO (13 punten) en VSR (13 punten).
Op basis van inschrijving en in overleg kan er (tegen meerkosten) accreditatie aangevraagd worden bij andere relevante beroepsverenigingen.

Het bewijs van deelname wordt verstrekt bij 100% aanwezigheid. Binnen Accare maakt de training onderdeel uit van een groter opleidingstraject met praktische begeleiding, andere instellingen kunnen dit ook volgen om een certificaat te behalen.

Locatie
Deze training wordt online gegeven of in Assen.

Kosten
De training kost € 625,=.

Startmoment

Het betreft een tweedaagse training. Dag 1 wordt gegeven op 3 november 2021 en dag 2 wordt gegeven op 17 november 2021. Beide dagen van 9.00 -17.00 uur.

 

 

Deze cursus wordt gegeven door: Accare Child Study Center

Via onderstaande link kun je je inschrijven voor deze opleiding.