088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Refereerbijeenkomst: Ernstige gedragsproblemen, hoe pak JIJ dat aan? PMTO 10 jaar bij Jeugdhulp Friesland!

dinsdag 6 oktober 2020 t/m dinsdag 6 oktober 2020

Ernstige gedragsproblemen, hoe pak JIJ dat aan? 

“Niet praten, maar doen” is de formule van Parent Management Training Oregon (PMTO). En die formule werkt, zo blijkt uit 10 jaar effectiviteitsmetingen. Al vanaf 2010 biedt Jeugdhulp Friesland het ambulante programma PMTO aan, dat zich richt op het vergroten van opvoedstrategieën van ouders van kinderen met ernstige gedragsproblemen. 

PMTO is een behandeling voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-15 jaar met ernstige gedragsproblemen. Het is gebaseerd op principes uit de leertheorie (Social Interaction Learning-model) en gaat uit van een patroon van afdwingen binnen het gezin. 

Gerdien Visser (gedragswetenschapper) en Marloes Brink (GZ-psycholoog) zijn beiden PMTO-supervisor én opleider en nemen je mee in de behandeling van PMTO. Ze laten je zien op welke manier er doorontwikkeling heeft plaats gevonden om nog beter aan te sluiten bij de doelgroep.  

Voorbeelden hiervan zijn het werken met de Window of Tolerence als er sprake is van trauma, samenwerken met leerkrachten vanuit de PBS-tools, bespreekbaar maken en vergroten van veiligheid en werken met een gezinsverhaal als een behandeling stagneert. Je doet kennis op hoe je dit kunt invoegen in een behandeling die je biedt. Ook spreekt een pleegouder uit eigen ervaring over wat werkt in de behandeling van ernstige gedragsproblemen.  

PMTO is Evidence Based, er vindt doorlopend onderzoek plaats, en het kwaliteitssysteem is goed geborgd. PMTO heeft een goed geborgd kwaliteitssysteem waarbij intensief gewerkt wordt met beelden. Je bent je eigen instrument in de behandeling, waarbij werken met beelden een belangrijk onderdeel is om jezelf te blijven verbeteren. In deze refereerbijeenkomst leer je hoe je het werken met beelden op een positieve manier kunt inzetten om je eigen kwaliteit te vergroten.           

De refereerbijeenkomst biedt een eerste kennismaking met deze behandeling. Aan het einde van de bijeenkomst heb je:  

  • kennis van PMTO als behandeling en de indicatiecriteria; 
  • kennis van de doelgroep en hoe je kunt door ontwikkelen op basis van de doelgroep; 
  • kennis over hoe beelden ingezet kunnen worden om de kwaliteit te vergroten. 

 

  • De refereerbijeenkomst vindt plaats op - dinsdag 6 oktober 2020

Locatie
Deze bijeenkomst vindt online plaats via Teams.

Kosten
Deze refereerbijeenkomst wordt u aangeboden door Jeugdhulp Friesland.

Accreditatie
Er wordt accreditatie aangevraagd bij SKJ.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeugdhulp Academie via telefoonnummer 088-1424005 of email jeugdhulpacademie@jeugdhulpfriesland.nl.

 

Aantal beschikbare plaatsen: 12

Deze cursus wordt gegeven door: Jeugdhulp Friesland

Via onderstaand formulier kun je je inschrijven voor deze training.

Door je in te schrijven voor deze cursus ga je akkoord met de Algemene voorwaarden Jeugdhulp Academie van Jeugdhulp Friesland.

Bedankt voor je inschrijving! De organiserende partij zal binnenkort contact met je opnemen.