088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Professioneel Begeleiden van Kinderen met Hechtings- en Traumaproblematiek, 25 maart en 8 april

maandag 25 maart 2019 t/m maandag 8 april 2019

Als kinderen vanaf zeer jonge leeftijd herhaaldelijk worden blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen ontstaat complex trauma. Bij traumatische gebeurtenissen kan gedacht worden aan seksueel misbruik, verwaarlozing en huiselijk geweld. Complex trauma heeft vaak gevolgen die over het algemeen ernstig zijn, omdat het een negatieve invloed heeft op de organisatie van de in ontwikkeling zijnde hersenen.

Inhoud training
De tweedaagse training biedt professionals informatie over de effecten van traumatisering op het dagelijks functioneren en de ontwikkeling van kinderen. Professionals leren hun relatie met de kinderen te benutten om hen nieuwe, herstellende ervaringen aan te bieden.
Hierdoor helpen professionals de kinderen oude gedragspatronen los te laten en hun eigen gedrag te begrijpen. De stress die de kinderen in relaties ervaren zal hierdoor verminderen. Daarnaast kunnen professionals met deze kennis (pleeg)ouders helpen bij de opvoeding van getraumatiseerde kinderen.

De training is zo opgebouwd dat professionals in staat zijn om zelf de noodzakelijke steun te bieden. Zij hoeven daardoor niet per definitie andere gespecialiseerde professionals in te zetten, maar zijn na de training in staat om in te schatten of, en zo ja, wanneer die gespecialiseerde hulp wel nodig is.

Thema’s die aan bod komen in de training zijn:

 • Soorten trauma; type 1 en type 2
 • PTSS en reactieve hechtingsstoornissen
 • Effecten van trauma op kinderen
 • Gedrag van het kind begrijpen vanuit trauma
 • Cognitieve therapiemodel (5 G)
 • Reageren op gedrag en emoties van het kind
 • Stabilisatie technieken
 • Veerkracht en verbinding
 • Voorlichting over behandelmogelijkheden
 • Voorlichting over gefaseerde traumabehandeling

 

 

De training vindt plaats op:

 • Dag 1 op - maandag 25 maart 2019
 • Dag 2 op - maandag 8 april 2019

Locatie
Deze training wordt gegeven op locatie Accare in Assen op Stationsplein 12.

Kosten
Deze training wordt je aangeboden voor € 525,00 inclusief koffie/thee en lunch

Accreditatie
Accreditatie voor NIP/NVO en SKJ.
Op basis van inschrijving en in overleg kan er (tegen meerkosten) accreditatie aangevraagd worden bij andere relevante beroepsverenigingen.

Het certificaat wordt verstrekt bij 100% aanwezigheid

Meer informatie
Alle informatie over deze training vind je hier

Deze cursus wordt gegeven door: Accare Child Study Center

Inschrijving voor deze training kan op de website van Accare

Deze training wordt georganiseerd door Accare.