088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Refereeravond Assen: Infant Mental Health

De kwaliteit van de gehechtheidsrelatie tussen ouder/verzorger en kind is een belangrijke voorspeller voor het ontstaan van ontwikkelingsproblemen en psychopathologie bij kinderen en volwassenen. Er wordt specifiek ingegaan op de risicofactoren van het jonge kind en ouders, opvoedsituaties, stress en trauma. Er wordt gesproken over de impact van onveiligheid, stress en trauma op het brein, de opvoeding en de ontwikkeling. Juist bij jonge kinderen is sprake van een eenheid, waarin een onderscheid tussen soma en psyche niet mogelijk is. Kennis over de vroege ontwikkeling, gehechtheid en de relatie met latere problematiek is cruciaal om invloed te kunnen uitoefenen op de intergenerationele overdracht van ouders naar kinderen en het behandelen van de negatieve gevolgen tijdens adolescentie en volwassenheid. Deze avond is interessant voor hulpverleners die werken met kinderen en adolescenten, maar ook voor hulpverleners die werken met volwassenen in hun rol als (groot-)ouder of opvoeder.

Het thema wordt belicht vanuit meerdere perspectieven:
Nynke Kuindersma bespreekt vanuit medisch perspectief de gevolgen van stress en trauma. Esther van der Zee bespreekt vanuit ontwikkelingsperspectief de gevolgen van problemen in de gehechtheid en Judith Visser bespreekt de risico’s vanuit een sociaal perspectief op veiligheid.

Datum en tijd
Dinsdag 12 februari 2019.
Het programma start om 18:00 en duurt tot 21.00 uur. Registratie en broodjes vanaf 17:00 uur.

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in het theater De Nieuwe Kolk in Assen.

Kosten
Deze bijeenkomst wordt u aangeboden door de organiserende partijen.

Sprekers

  • Nynke Kuindersma, kinderarts, fellow sociale pediatrie
  • Esther van der Zee, klinisch psycholoog
  • Judith Visser, vertrouwensarts

 

Accreditatie
Er is accreditatie aangevraagd bij SKJ, NIP/NVO, NVvP, SRVB,  VSR, FGzPt.

Aanmeldingsprocedure
Tot en met 5 februari a.s. kan worden ingeschreven, inschrijving is verplicht. Op het inschrijfformulier geeft u aan of u de bijeenkomst op locatie of via de livestream wilt volgen.

Deze cursus wordt gegeven door: Accare Child Study Center

Ben je geïnteresseerd om deze bijeenkomst bij te wonen, schrijf je dan nu in via Accare.

De inschrijving verloopt via Accare