088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Refereeravond OP Jeugd: De Verklarende Analyse – Online

Refereeravond OP Jeugd | De verklarende analyse

Mythes, best practices en uitdagingen

 

Refereerbijeenkomst 21 mei 2024

Een gedragen verklarende analyse, die samen met het kind en het gezin is gemaakt, wordt steeds meer gezien als een voorwaarde voor effectieve jeugdhulp. Een gemeenschappelijke visie op wat er aan de hand is, hoe dit samenhangt met ongunstige maar ook gunstige factoren en wat prioriteit heeft, vormt een noodzakelijke onderbouwing van gezamenlijke besluiten over het gewenste perspectief, doelen en werkwijze.

De ‘verklarende analyse’ is als concept niet nieuw. Het wordt in de praktijk ook wel casusconceptualisatie, structuurdiagnose of integratief beeld genoemd. Wat wel nieuw is, is dat het belang van de verklarende analyse steeds meer wordt ingezien en het ontbreken ervan als een veel voorkomende tekortkoming wordt gesignaleerd. De praktijkvariatie (ruis) in de jeugdhulp is op dit moment (nog) problematisch groot. Door de hernieuwde aandacht zijn de kwaliteitscriteria waaraan ‘de verklarende analyse 2.0’ moet voldoen steeds concreter aan het worden. Daar gaan we in deze online refereerbijeenkomst nader op in.

We staan stil bij de bestaande mythes rondom de verklarende analyse, het belang van taal, best practices en de uitdagingen, die je als professional tegenkomt als je echt samen met het gezin de verklarende analyse maakt. De refereerbijeenkomst biedt inhoudelijke kennis, belangrijke handvatten en praktische tips waar je als jeugdprofessional mee aan de slag kan in je eigen praktijk.

Sprekers zijn Harrie van Leeuwen, kinder- en jeugdpsychiater n.p. en Marca Geeraets, GZ-psycholoog. Zij zijn de auteurs van het in 2022 verschenen boek Vakbekwaam redeneren in de jeugdhulp. Zij leiden professionals op in het maken van een verklarende analyse en ondersteunen partijen in het veld bij de implementatie van verklarende analyse in de dagelijkse praktijk. Ze zijn betrokken bij meerdere landelijke implementatie- en onderzoeksprojecten met betrekking tot dit onderwerp. Beiden zijn werkzaam bij Bureau PEERS.

 

Er is tijdens de refereeravond voldoende gelegenheid om vragen te stellen over dit onderwerp.
Schrijf je in, sluit op 21 mei online aan en leer bij!

De avond is alleen online te volgen.

—————————————-

Deze refereeravond wordt niet opgenomen.

Vanaf 2017 biedt OP Jeugd vanuit het platform SKJ geaccrediteerde cursussen, trainingen en refereerbijeenkomsten aan, voor professionals die werken met kinderen en jeugd. Hierbij maken we gebruik van de deskundigheid in de verschillende kenniscentra, academies en expertisecentra van de Friese jeugdhulporganisaties.

Datum en tijd
Dinsdag 21 mei 2024
Aanvang refereeravond om 19.00 uur.

Locatie
Online via Teams

Kosten
Deze bijeenkomst wordt je aangeboden door de partners van OP Jeugd.

Accreditatie
Er is accreditatie aangevraagd bij SKJ.

 

 

 

 

 

 

Bedankt voor je inschrijving! De organiserende partij zal binnenkort contact met je opnemen.