088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Refereeravond OP Jeugd: Beschermjassen; transculturele hulp aan families

Iedere hulpverlener draagt zijn en haar eigen familie waarden, culturele en historische bagage mee. Deze achtergrond speelt een rol in het professioneel handelen. Maar ook cliënten dragen hun achtergrond mee. De vraag is hoe deze achtergrond te (h)erkennen en hoe dit bij kan dragen aan transculturele hulpverlening. 

Samen met Tjeerd van der Meer (geestelijk verzorger bij Jeugdhulp Friesland), neemt drs. Charlotte Wekker (docent, trainer samenlevingsopbouw op gebied van sociale inclusie, duurzaamheid en armoede) jullie mee in de wereld van Beschermjassen. Aan de hand van casuïstiek wordt het model van beschermjassen toegelicht.

Je gaat met concrete handvatten de deur uit. 

‘Beschermjassen’ is een model dat ruimte schept voor diversiteit. Op de werkvloer, in hulp- en dienstverlening, in het onderwijs, in de wijk… ‘Beschermjassen’ betekent bescherming bieden door mensen of groepen in te bedden in hun krachtbronnen. Veiligheid en warmte bieden, mensen omhullen in het oude vertrouwde, daarmee bestrijd je uitsluiting en creëer je verbinding. 

Tijdens de avond wordt nader ingegaan op onder meer de volgende onderwerpen:  

  • Het model ‘beschermjassen’; 
  • Principes van de kracht van families en het werken met diversiteit; 
  • De impact van jouw achtergrond op jouw werk; 
  • Handvatten in transculturele hulpverlening. 

Datum en tijd
Dinsdag 14 januari 2020.
Het programma start om 19:15 en duurt tot 21.30 uur. Ontvangst en registratie vanaf 18:45 uur.

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in het Auditorium van NHLStenden (voormalig Stenden-gebouw), Rengerslaan 8 in Leeuwarden.

Kosten
Deze bijeenkomst wordt u aangeboden door de partners van OP Jeugd.

Sprekers
Tjeerd van der Meer en Charlotte Wekker

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor SKJ jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals, NVO/ NIP en Register Vaktherapeuten.

Aanmeldingsprocedure
Ben je geïnteresseerd om deze bijeenkomst bij te wonen, schrijf je dan nu in.
De organisaties die OP Jeugd mogelijk maken, hebben voor hun medewerkers gegarandeerde plaatsen ingekocht. De resterende plaatsen zullen op datum van inschrijving worden toegekend. Uiterlijk 7 werkdagen voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je bericht of je deel kunt nemen.

Ben je geïnteresseerd om deze bijeenkomst bij te wonen, schrijf je dan nu in.
De organisaties die OP Jeugd mogelijk maken, hebben voor hun medewerkers gegarandeerde plaatsen ingekocht. De resterende plaatsen zullen op datum van inschrijving worden toegekend. Uiterlijk 7 werkdagen voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je bericht of je deel kunt nemen.

Bedankt voor je inschrijving! De organiserende partij zal binnenkort contact met je opnemen.