088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Refereeravond OP Jeugd: Hoop voor carrouselkinderen – KINGS

“Uit huis geplaatste kinderen die jarenlang in tehuizen wonen, zonder perspectief op een gezinsleven. Alsof ze vastzitten in een oneindig draaiende carrousel. Dat moet stoppen, vindt de minister. Er is hoop. In Smilde. De hoop heet Kings.” (DvhN, 5 mei 2018)

Tijdens deze refereeravond staat de gezinsbehandeling Kind IN Gezond Systeem (KINGS), centraal. Dit is een gefaseerde klinische behandeling voor kinderen en hun ouders uit verwaarlozende en mishandelende gezinnen bij wie sprake is van vroegkinderlijk trauma. De problematiek van de doelgroep maakt een gecombineerde behandeling van zowel ouder als kind noodzakelijk. Het kind wordt daarom samen met zijn ouders en soms ook de andere kinderen van het gezin opgenomen. De behandeling bestaat uit drie fasen en bevat verschillende interventies:

  • Gedragstherapeutische oudercursus met video (TOV)
  • Motivation-Adaptive Skills-Trauma Resolution protocol (MASTR)
  • Cognitieve Gedragstherapie
  • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

De sprekers zullen tijdens de refereeravond ingaan op de aanleiding om deze vorm van gezinsbehandeling op te zetten en leggen de theoretische basis uit. Zij illustreren dit met veel praktische voorbeelden, onder meer door gebruik te maken van opnamen van gezinsgesprekken.

Datum en tijd
Dinsdag 8 januari 2019.
Het programma start om 19:15 en duurt tot 21.30 uur. Ontvangst en registratie vanaf 18:45 uur.

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in het Auditorium van NHLStenden (oud NHL-gebouw), Rengerslaan 10 in Leeuwarden.

Kosten
Deze bijeenkomst wordt u aangeboden door de partners van OP Jeugd.

Sprekers
Docenten van het Accare Child Study Center – Accare Opleidingen.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd voor SKJ jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals, NVO / NIP en Register Vaktherapeuten.

Aanmeldingsprocedure
Ben je geïnteresseerd om deze bijeenkomst bij te wonen, schrijf je dan nu in.
De organisaties die OP Jeugd mogelijk maken, hebben voor hun medewerkers gegarandeerde plaatsen ingekocht. De resterende plaatsen zullen op datum van inschrijving worden toegekend. Uiterlijk 7 werkdagen voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je bericht of je deel kunt nemen.

Ben je geïnteresseerd om deze bijeenkomst bij te wonen, schrijf je dan nu in!
De organisaties die OP Jeugd mogelijk maken, hebben voor hun medewerkers gegarandeerde plaatsen ingekocht. De resterende plaatsen zullen op datum van inschrijving worden toegekend.Uiterlijk 7 werkdagen voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je bericht of je deel kunt nemen.

Inschrijven is niet meer mogelijk, omdat het alle plaatsen bezet zijn. De volgende refereeravond is op 12 maart 2019