088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Refereeravond OP Jeugd: Huiselijk geweld door de ogen van een kind

Kinderen die al jong met negatieve en traumatische gebeurtenissen worden geconfronteerd, lopen een hoog risico op problemen in de toekomst. Problemen die zich niet alleen beperken tot het terrein van de psyche, maar die doorsijpelen naar en grote impact hebben op alle levensterreinen.

Het herkennen van de problematiek ten gevolge van mishandeling in de vroege kindertijd en vroegkinderlijk trauma is onvoldoende geborgd in de DSM 5, de richtlijnen en zorgstandaarden. De zorgprogrammering in de kinder- en jeugd psychiatrie werkt daar ook niet aan mee.

De vraag is hoe vroegkinderlijk trauma te herkennen en te behandelen. Maar ook, wat kan jij als hulpverlener in het dagelijks werk hier aan doen.

 

Tijdens deze refereeravond wordt het onderwerp kindermishandeling belicht vanuit verschillende kanten, namelijk vanuit de behandelaar als door een ervaringsdeskundige.

Marina Reijns, klinisch psycholoog/psychotherapeut/inhoudelijk directeur Fier, zal in gaan op de gevolgen van kindermishandeling in relatie tot ontwikkelingspsychologie. Dit belicht vanuit recente wetenschap en met een brug naar de dagelijkse werkpraktijk van hulpverleners.

Kim van Laar, ervaringsdeskundige en pedagoog heeft Team Kim opgericht. Team Kim pleit voor een andere aanpak van kindermishandeling. Een aanpak waar het niet enkel draait om slachtoffers en daders, maar vooral om de toekomst van het kind en vroegtijdige signalering.

Datum en tijd
Dinsdag 12 maart 2019.
Het programma start om 19:15 en duurt tot 21.30 uur. Ontvangst en registratie vanaf 18:45 uur.

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in het Auditorium van NHLStenden (voormalig Stenden-gebouw), Rengerslaan 8 in Leeuwarden.

Kosten
Deze bijeenkomst wordt u aangeboden door de partners van OP Jeugd.

Sprekers
Marina Reijns, klinisch psycholoog/psychotherapeut/inhoudelijk directeur Fier
Kim van Laar, pedagoog, ervaringsdeskundige en oprichter van Team Kim

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd voor SKJ jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals en Register Vaktherapeuten.

Aanmeldingsprocedure
Ben je geïnteresseerd om deze bijeenkomst bij te wonen, schrijf je dan nu in.
De organisaties die OP Jeugd mogelijk maken, hebben voor hun medewerkers gegarandeerde plaatsen ingekocht. De resterende plaatsen zullen op datum van inschrijving worden toegekend. Uiterlijk 7 werkdagen voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je bericht of je deel kunt nemen.

Ben je geïnteresseerd om deze bijeenkomst bij te wonen, schrijf je dan nu in!
De organisaties die OP Jeugd mogelijk maken, hebben voor hun medewerkers gegarandeerde plaatsen ingekocht. De resterende plaatsen zullen op datum van inschrijving worden toegekend.Uiterlijk 7 werkdagen voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je bericht of je deel kunt nemen.

Inschrijven is niet meer mogelijk, omdat het alle plaatsen bezet zijn. De volgende refereeravond is op 14 mei 2019 of geef je op voor de wachtlijst via info@opjeugd.nl