088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Refereeravond OP Jeugd: Werken aan werk voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt

Vanuit de participatiewet hebben we bedacht dat iedereen mee kan doen. We willen een inclusieve samenleving. Vanuit deze gedachte wordt er van alles ontwikkeld om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Mogelijkheden, trajecten, wet- en regelgeving en prachtige initiatieven. Een groot deel van de mensen met afstand tot de arbeidsmarkt krijgt ondersteuning vanuit de zorg. Maar als de zorg geen of onvoldoende kennis heeft van alles wat er is bedacht vanuit de participatiewet, hoe komen deze mogelijkheden dan bij de juiste mensen?

Tijdens de refereeravond zal Linda Lai, Coördinator Arbeid en Scholing bij Reik, meer vertellen over de inzet van Aandachtsfunctionarissen Arbeid en Onderwijs (een bijgeschoolde pedagogisch medewerker op het gebied van werk en school). Het doel van inzet van vaste contactpersonen (een sterk netwerk) bij gemeente, re-integratie en onderwijsinstellingen is te zorgen voor ontschotting en en te zorgen voor de onmisbare korte lijnen waardoor je vroegtijdig kunt signaleren én problemen nog kunt oplossen voordat ze te groot zijn. Linda zal nader in gaan op de vraag waarom cliënten duurzamer en gelukkiger kunnen werken op de best passende arbeidsplek.

Vervolgens zal Jan-Geert Nutma (clusterhoofd bij Reik) in gesprek gaan met een tweetal jongeren over hun ervaringen in het traject naar een baan. Ook zal Jan-Geert in gesprek treden met de zaal over de aanwezige maar vaak niet benutte mogelijkheden om voor deze groep verschil te maken op het gebied van opleiding en werk.

 

Tijdens de avond wordt nader ingegaan op onder meer de volgende onderwerpen:

· het organiseren van arbeidsparticipatie;

· de mogelijkheden tot het versterken van samenwerking;

· de preventie van voortijdig schoolverlaten en werkloosheid;

· Waarom Simpel Switchen toch nog niet zo simpel is;

· De aanpak (Samen)Werken aan Werk en de opzet van aandachtsfunctionarissen Arbeid en Scholing in een zorgorganisatie.

Datum en tijd
Dinsdag 12 november 2019.
Het programma start om 19:15 en duurt tot 21.30 uur. Ontvangst en registratie vanaf 18:45 uur.

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in het Auditorium van Stenden Hogeschool, Rengerslaan 8 in Leeuwarden.

Kosten
Deze bijeenkomst wordt u aangeboden door de partners van OP Jeugd.

Sprekers
Nog nader te bepalen.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd voor SKJ jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals en Register Vaktherapeuten.

Aanmeldingsprocedure
Ben je geïnteresseerd om deze bijeenkomst bij te wonen, schrijf je dan nu in.
De organisaties die OP Jeugd mogelijk maken, hebben voor hun medewerkers gegarandeerde plaatsen ingekocht. De resterende plaatsen zullen op datum van inschrijving worden toegekend. Uiterlijk 7 werkdagen voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je bericht of je deel kunt nemen.

Ben je geïnteresseerd om deze bijeenkomst bij te wonen, schrijf je dan nu in.
De organisaties die OP Jeugd mogelijk maken, hebben voor hun medewerkers gegarandeerde plaatsen ingekocht. De resterende plaatsen zullen op datum van inschrijving worden toegekend. Uiterlijk 7 werkdagen voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je bericht of je deel kunt nemen.

Bedankt voor je inschrijving! De organiserende partij zal binnenkort contact met je opnemen.