088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Refereeravond OP Jeugd: Rouw & Verlies – Mariken Spuij – Online

Refereeravond OP Jeugd | Rouw en Verlies – Mariken Spuij

Refereerbijeenkomst 21 november 2023

In Nederland zijn naar schatting ongeveer 100.000 kinderen en adolescenten in de leeftijd van 0 tot 25 die (half)wees zijn (CBS, 2022). Naast deze grote groep jeugdigen die één ouder verloren heeft, is er een onbekend aantal jeugdigen die een andersoortig verlies meegemaakt heeft, zoals het overlijden van een grootouder, familielid of vriend(in).

De dood van en dierbare wordt vaak als een ontwrichtende gebeurtenis ervaren, maar gelukkig lukt het de meeste jeugdigen om – met steun van de omgeving – het verlies te verwerken. Een kleine minderheid van de nabestaanden heeft echter rouwreacties die langdurig aanhouden en waarvoor specifieke hulp geïndiceerd is. Het doel van specifieke hulp bij (dreigende) problematische rouw is niet dat het verlies nooit meer pijn doet, maar dat de gevoelens, gedachten en gedragingen die erdoor worden opgeroepen niet meer altijd en overal aanwezig zijn.

Wat gebeurt er allemaal in het rouwproces en wanneer is er sprake van (dreigend) vastlopen in de verwerking? En hoe kun je jeugdigen daarbij helpen?

In dit referaat wordt ingegaan op de diagnostiek en behandeling van problematische rouw (in de DSM-5-TR wordt in deze gevallen ook wel gesproken van persisterende rouw stoornis). Het onlangs verschenen werkboek en behandelprotocol Rouwhulp wordt besproken, een protocollaire behandeling ontwikkeld voor (dreigende) problematische rouw bij jeugdigen tussen 8 en 18 jaar oud die ondersteunend is bij de verwerking. Ouder(s) worden actief betrokken bij de behandeling van hun kind.

De spreker van deze avond is dr. Mariken Spuij, gespecialiseerd in rouw en verliesverwerking van kinderen. Ze werkt als orthopedagoog-generalist en klinisch psycholoog/psychotherapeut bij TOPP-zorg in Driebergen en Zeist en is als Universitair Docent pedagogische wetenschappen verbonden aan de Universiteit Utrecht. In 2017 verscheen van Mariken Spuij het boek ‘Rouw bij kinderen en jongeren’ en in 2023 samen met Paul Boelen een werkboek voor kinderen en jongeren in rouw: Rouwhulp.

Er is tijdens de refereeravond voldoende gelegenheid om vragen te stellen over dit onderwerp.
Schrijf je in, sluit op 21 november online aan en leer bij, laat je inspireren en stel je vragen aan Mariken Spuij!

De avond is alleen online te volgen via Teams.

—————————————-

Deze refereeravond wordt niet opgenomen.

Vanaf 2017 biedt OP Jeugd vanuit het platform SKJ geaccrediteerde cursussen, trainingen en refereerbijeenkomsten aan, voor professionals die werken met kinderen en jeugd. Hierbij maken we gebruik van de deskundigheid in de verschillende kenniscentra, academies en expertisecentra van de Friese jeugdhulporganisaties.

Datum en tijd
Dinsdag 21 november 2023
Aanvang refereeravond om 19.15 uur.

Locatie
Online via Teams

Kosten
Deze bijeenkomst wordt je aangeboden door de partners van OP Jeugd.

Accreditatie
Er is accreditatie aangevraagd bij SKJ.

 

 

 

 

 

 

Inschrijving is op dit moment niet mogelijk.