088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Refereeravond via Livestream: SOLK d.d. 20 mei 2021

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) zijn lichamelijke klachten die langer dan enkele weken duren en waarbij na adequaat medisch onderzoek geen somatische aandoening is gevonden die de klachten voldoende verklaart.

Hoe weet je bij lichamelijke klachten of er sprake is van SOLK? En als SOLK is vastgesteld: hoe ziet de behandeling er dan uit? Wat is de prognose? Hoe vaak komt het voor? Waar zou binnen de GGZ SOLK het beste behandeld kunnen worden?

Kinderen en jongeren met SOLK hebben reële klachten die vaak een grote impact hebben op het dagelijks leven en de schoolgang van een kind. Zonder behandeling leiden de klachten vaak tot inactiviteit en soms zelfs tot bedlegerigheid, (volledig) schoolverzuim en zelfs volledige sociale isolatie. Hoe langer de klachten blijven bestaan, hoe slechter de prognose vaak is. Een multidisciplinaire aanpak met aandacht voor het hele systeem is dan ook van belang om deze negatieve spiraal te doorbreken.

Dr Michel van Vliet vertelt, met behulp van het biopsychosociaal model, wat de rol van de kinderarts is bij SOLK. De nadruk wordt daarbij gelegd op de ‘sociaal-pediatrische basis’ en het belang  van uitleg over de onvoldoende verklaarde klachten, waarbij het laatste essentieel is voor het laten slagen van de uiteindelijke behandeling.

Door Linda Blokzijl wordt besproken hoe het gevolgenmodel gebruikt kan worden voor de diagnostiek van SOLK bij kinderen en hoe op grond daarvan een gepersonaliseerd behandelplan kan worden opgesteld en uitgelegd aan kinderen en ouders. Ook worden een aantal behandelmogelijkheden besproken en hoe je ouders bij de behandeling kunt betrekken.

Aansluitend zal Femke Langeslag een aantal behandelvormen bespreken die beschikbaar zijn in het vormgeven van de gepersonaliseerde behandeling bij SOLK. Specifieke aandacht wordt gegeven aan psycho-educatie bij pijn en het begrijpen van conversiestoornis en de behandelopties daarvan.

Sprekers

  • Michel van Vliet, kinderarts-sociale pediatrie, werkzaam in het UMCG
  • Linda Blokzijl, GZ-psycholoog, werkzaam bij Accare
  • Femke Langeslag, klinisch psycholoog in opleiding, werkzaam bij Dimence
  • Avondvoorzitter: Arie van der Zwan, kinder- en jeugdpsychiater, werkzaam bij Accare en Eleos

Datum en tijd

Donderdag 20 mei van 19.00 – 21.30 uur

Locatie

Online via livestream

Programma

19:00 uur  De rol van de kinderarts bij vermoeden van SOLK
19:40 uur  Pauze
19:50 uur  De behandeling van SOLK bij kinderen
20:30 uur  Pauze
20:40 uur  Behandeling van SOLK bij adolescenten
21.20 uur  Vragenronde
21.30 uur  Afsluiting

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door NVK, VSR, RV, FGzPt en NVvP (2 punten) en in aanvraag bij NIP/NVO en SKJ.
Je kunt alleen aanspraak maken op accreditatiepunten als je bent in- en uitgecheckt en de gehele presentatie -inclusief het vraaggesprek- hebt gevolgd.

Deze refereeravond word je aangeboden door de samenwerkende organisaties Accare, Ambiq, Dimence, Eleos, Karakter, Tactus, Trias en Vitree.

Inschrijven kan alleen via bovenstaande LINK.

Inschrijven
Tot en met 19 mei a.s. kan worden ingeschreven. Inschrijving is verplicht. Zonder persoonlijke toegangslink kun je niet deelnemen.

Inschrijven kan via deze LINK.

De refereerbijeenkomsten worden u gratis en met veel plezier aangeboden. Om de organisatie, kosten en veiligheid in de hand te houden, gelden er een aantal uitgangspunten:

  • Inschrijving verloopt via de website van Accare, je maakt eenmalig een account aan of logt in met je bestaande account
  • Als je het inschrijfformulier hebt verzonden ontvang je direct een bevestiging óf een activatiemail voor je Pynter-account. Na het activeren ontvang je een bevestiging van inschrijving op het opgegeven e-mailadres. Controleer dit goed. Ontvang je de mail niet, dan zul je ook de toegangsmail voor de livestream niet ontvangen
  • Deelnemers die na 19.15 uur inchecken en deelnemers die niet uitchecken kunnen geen aanspraak maken op een bewijs van deelname en accreditatiepunten.

 

 

 

Inschrijven kan alleen via bovenstaande LINK.