088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Refereeravond Zwolle: Infant Mental Health

Ieder mens ontwikkelt zich binnen een affectieve relatie, die relatie begint al in de baarmoeder. Jonge kinderen zijn volledig afhankelijk van hun ouders (verzorgers) en de systemen waarin zij opgroeien en leven. De aard van vroege interacties tussen het zeer jonge kind en de ouder, zo blijkt uit tal van onderzoeken, bepaalt in hoge mate de wijze waarop genetische en constitutionele factoren in de ontwikkeling en het gedrag tot uiting komen.

Hoe beter de kwaliteit van de relatie met de ouders (verzorgers), hoe beter het kind beschermd is tegen moeilijkheden in het leven en tegen mogelijke psychopathologie. Kennis over de wijze waarop het jonge brein zich ontwikkelt, onder invloed van ervaring en interactie met de omgeving, biedt perspectieven voor diagnostiek en interventies (Visie vereniging DAIMH).

Datum en tijd
Dinsdag 31 januari 2019.
Het programma start om 18:00 en duurt tot 21.00 uur. Registratie en broodjes vanaf 17:00 uur.

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in het theater De Nieuwe Kolk in Assen.

Kosten
Deze bijeenkomst wordt u aangeboden door de organiserende partijen.

Sprekers

  • Marja Rexwinkel, klinisch psycholoog
  • Hanna Stolper, klinisch psycholoog
  • Marilene de Zeeuw, klinisch psycholoog en psychotherapeut


Accreditatie
Voor iedere refereerbijeenkomst wordt accreditatie aangevraagd bij NVvP, NIP/NVO, SRVB, SKJ, VSR. Afhankelijk van het onderwerp wordt de aanvraag uitgebreid naar VEN, FGzPt, VGCt en NVRG. Doorgaans worden onze aanvragen goedgekeurd.

Aanmeldingsprocedure
Tot en met 25 januari a.s. kan worden ingeschreven, inschrijving is verplicht. Op het inschrijfformulier geeft u aan of u de bijeenkomst op locatie of via de livestream wilt volgen.

Deze cursus wordt gegeven door: Accare Child Study Center

Ben je geïnteresseerd om deze bijeenkomst bij te wonen, schrijf je dan nu in via Accare.

De inschrijving verloopt via Accare