088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Refereerbijeenkomst De gevolgen van COVID – Accare

dinsdag 13 februari 2024 t/m dinsdag 13 februari 2024

13 februari: De gevolgen van COVID

COVID lijkt al even achter ons te liggen. Maar is dat echt zo? Helaas niet! Nog dagelijks ervaren kinderen, jongeren en gezinnen de effecten van COVID. Wat zijn deze effecten dan precies? Drie sprekers nemen ons mee in wat deze effecten zijn, in positieve en negatieve zin. Welke ontwikkeling in de maatschappij is mogelijk door COVID versterkt. Het is belangrijk om je als professional hiervan bewust te zijn en de zorg/het onderwijs hierin aan te laten sluiten.

Tinca Polderman zal als projectleider van het DREAMS project vertellen waarin zij onderzoek hebben gedaan naar wat de effecten van de coronamaatregelen op de mentale gezondheid van kinderen en jongeren in Nederland zijn geweest.

Nick van Hummel, adviseur en onderzoeker bij het NJI, belicht vanuit twee overzichtsstudies de maatschappelijke en sociale gevolgen van de coronatijd voor kinderen, jongeren gezinnen.

Tenslotte; Bertus Jeronimus, universitair docent aan de RUG, zal ons meenemen in de impact van de pandemie en sociale restricties zoals schoolsluitingen op de ervaringen en ontwikkeling van Nederlandse kinderen, adolescenten en jongvolwassenen, met een focus op hun mentale gezondheid en welbevinden. Hij zal vooral ingaan op de sociaal-emotionele ontwikkeling, persoonlijkheid, welbevinden, psychopathologie, herstel van de pandemie en hoe dat tegenvalt voor de jongvolwassenen.

Sprekers

  • Tinca Polderman, universitair hoofddocent Amsterdam UMC en VU, projectleider DREAMS project
  • Nick van Hummel, adviseur, onderzoeker Nederlands Jeugdinstituut
  • Bertus Jeronimus, universitair hoofddocent RUG faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, faculteit Medische Wetenschappen/UMCG
  • avondvoorzitter: Dorien van Lint, GZ psycholoog, Dimence

Programma
19.00 uur Introductie door avondvoorzitter
19.05 uur Presentatie Mentale gezondheid van kinderen en jongeren in Nederland voor, tijdens en na de COVID-19 pandemie, spreker Tinca Polderman
19.40 uur Ruimte voor vragen
19.45 uur  Presentatie De effecten van COVID, resultaten van een overzichtsstudie, spreker Nick van Hummel
20.15 uur Ruimte voor vragen
20.20 uur Pauze
20.35 uur Presentatie Pandemic timescape 2020-2023: A synthesis, spreker Bertus Jeronimus
21.05 uur Ruimte voor vragen
21.15 uur afsluiting

Accreditatie
Er is accreditatie aangevraagd (nog in behandeling) bij FGzPt, NIP/NVO, SKJ, Registerplein. Accreditatie -2 punten- toegekend: V&V, LV POH-GGZ, RV en NVvP. Je kunt alleen aanspraak maken op accreditatiepunten als je bent in- en uitgecheckt en de gehele presentatie hebt gevolgd.
Vragen
Meer informatie over de organisatie van de bijeenkomsten vind je hier. Voor veelgestelde vragen kijk hier!

Inschrijven
Tot en met 13 februari a.s. kan worden ingeschreven. Inschrijving is verplicht. Zonder persoonlijke toegangslink kun je niet deelnemen.
Heb je eerder deelgenomen? Schrijf je dan in met dezelfde gegevens; dubbele accounts zorgen bij de organisatie voor dubbele kosten

  • Refereerbijeenkomst Accare - dinsdag 13 februari 2024

Locatie
Deze refereerbijeenkomst is online te volgen.

Kosten
Gratis

Datum

13 februari 2024

19.00-21.30 uur

 

Deze cursus wordt gegeven door: Accare Child Study Center

Via onderstaande link kun je je inschrijven voor deze opleiding.