088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Refereerbijeenkomst De overgang van 18- naar 18+ in de hulpverlening- Accare

dinsdag 12 december 2023 t/m dinsdag 12 december 2023

De adolescentie en de overgang van jeugdige naar (jong)volwassene is een belangrijke maar vaak ook kwetsbare ontwikkelingsfase in het leven. Goede passende zorg en continutiet is hierin belangrijk, maar de zorg in ons land is vaak anders geregeld voor jongeren en volwassenen. Tijdens deze avond willen we aandacht besteden aan initiatieven in de jeugdzorg en GGZ en adviezen vanuit onderzoek naar wat werkt of helpend is in deze overgangsfase 18- van 18+. Een avond om te leren en elkaar te inspireren.

Aan de hand van een onderzoek uit 2022 vertellen twee sprekers en een ervaringsdeskundige vanuit Stichting Het Vergeten Kind over de ervaringen van uithuisgeplaatste kinderen die 18 worden. Er zijn wettelijk geregelde mogelijkheden om jongeren ook na hun 18e jeugdhulp te bieden op bijvoorbeeld een leefgroep, in een gezinshuis of in een pleeggezin. Maar hoe vaak gebeurt dat eigenlijk? Jongeren bleken vaak tot kort voor hun verjaardag nog in onzekerheid te zitten over of ze mochten blijven wonen op hun woonplek, maar waren vaak nog niet klaar voor zelfstandigheid. De stichting vertelt over de onderzoeksresultaten en een ervaringsdeskundige jongere vertelt diens verhaal.

Na de pauze zijn er 2 sprekers van GGZ Mondriaan, Zuid-Limburg die vertellen over de betekenis van transitiepsychiatrie. Vaak stopt hulp vanuit de jeugdzorg op 18-jarige leeftijd, waardoor er een knip ontstaat in de continuïteit van de behandeling. Dus juist in de meest cruciale fase waar die zorg dient geboden te worden. Daarnaast is de geboden zorg te kindgericht of volwassengericht en niet specifiek afgestemd op jongvolwassenen.

Sprekers

  • Avondvoorzitter: Vera Tiersma, GZ-psycholoog, Lentis
  • Yfke van der Ploeg, onderzoekspecialist St. Het Vergeten Kind
  • Freke Evers, projectmanager St. Het Vergeten Kind
  • Ervaringsdeskundige, naam nog niet bekend gemaakt
  • Patricia Peelen, GZ psycholoog bij Mondriaan
  • Paola Smit, GZ psycholoog bij Mondriaan

Programma
19.00 uur  Introductie door avondvoorzitter
19.05 uur  Presentatie Freke en Yfke
19.50 uur  Gesprek met ervaringsdeskundige
20.00 uur  Ruimte voor vragen
20.05 uur  Pauze
20.20 uur  Presentatie Patricia en Paola
21.05 uur  Ruimte voor vragen
21.15 uur  Einde

Accreditatie
Accreditatie is toegekend door NVvP, VSR en RV (2 punten). Accreditatie is in aanvraag bij FGzPt, V&V, NIP/NVO, NVRG en POH-GGZ.
Met ingang van april 2023 vallen de refereerbijeenkomsten bij SKJ weer onder ‘formeel leren’ en kunnen de certificaten worden geüpload wanneer NIP/NVO de refereerbijeenkomst heeft geaccrediteerd.

Je hebt aanspraak op accreditatiepunten als je bent in- én uitgecheckt en de gehele presentatie hebt gevolgd.

Vragen
Meer informatie over de organisatie van de bijeenkomsten vind je hier. Voor veelgestelde vragen kijk hier!

Inschrijven
Tot en met 12 december a.s. kan worden ingeschreven. Inschrijving is verplicht. Zonder persoonlijke toegangslink kun je niet deelnemen.
Heb je eerder deelgenomen? Schrijf je dan in met dezelfde gegevens; dubbele accounts zorgen bij de organisatie voor dubbele kosten.

  • Refereerbijeenkomst Accare - dinsdag 12 december 2023

Locatie
Deze refereerbijeenkomst is online te volgen.

Kosten
Gratis

Datum

12 december 2023

19.00-21.30 uur

 

Deze cursus wordt gegeven door: Accare Child Study Center

Via onderstaande link kun je je inschrijven voor deze opleiding.