088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Refereerbijeenkomst Hoogbegaafdheid – Accare

dinsdag 14 mei 2024 t/m dinsdag 14 mei 2024

Hoogbegaafdheid is een combinatie van een uitzonderlijke intelligentie, creativiteit en doorzettingsvermogen. Hoogbegaafde kinderen en jongeren zijn op het cognitieve vlak sterk en daarbij spelen ook andere zaken een belangrijke rol. De term wordt gebruikt om duidelijk te maken dat hoogbegaafden opvallende vermogens of vaardigheden hebben. Het is niet makkelijk om hoogbegaafdheid vast te stellen. Mogelijke overlap met psychiatrische stoornissen kan er voor zorgen dat er een diffuus beeld ontstaat waardoor misdiagnoses plaatsvinden en het betreffende kind/jongere niet de hulp krijgt die nodig is.

Tijdens deze refereeravond wordt stil gestaan bij hoogbegaafdheid (diagnostiek en misdiagnoses) en de mogelijke overlap met (of juist het onderscheid van) psychiatrische stoornissen. Ook worden enkele handvatten gegeven voor de psychiatrische behandeling van hoogbegaafde cliënten. Daarnaast wordt tijdens deze refereeravond ook stil gestaan bij de uitdagende klus van het opvoeden en begeleiden van hoogbegaafde kinderen (thuis en op school).

Wanneer ouders vastlopen in de opvoeding van hun hoogbegaafde kinderen, stuiten zij met regelmaat op onbegrip in hun omgeving. Dat onbegrip, als gevolg van onwetendheid, komt helaas ook regelmatig vanuit zorginstellingen. Dit vergroot de nood en het gevoel van wanhoop des te meer. Nog steeds wordt er vaak gedacht dat hoogbegaafdheid vooral iets is waar de school verantwoordelijk voor is. Of dat hoogbegaafde kinderen sociaal onhandig zijn en hun ouders ze gewoon wat beter moeten leren opvoeden. Maar wat hebben deze gezinnen nodig als ze aankloppen voor hulp? Waar liggen de uitdagingen en valkuilen voor zowel de hulpverlener als de ouder van het hoogbegaafde kind? En welke rol speelt de school in het welzijn van het hoogbegaafde kind?

Op deze avond staan we stil bij alle drie de perspectieven: gezin (ouders en kind), hulpverlening en school.

 

Sprekers

  • Drs. Esther Roelfsema, kinder- en jeugdpsychiater bij IQwise

  • Hanneke Reitsma, contextueel therapeut bij Praktijk Extralent

  • avondvoorzitter: Jackelien Feenstra, orthopedagoog generalist bij FACT Jeugd Meppel

 

Programma
19.00 uur Introductie door avondvoorzitter
19.05 uur Psychiatrie en hoogbegaafdheid – van diagnostiek tot behandeling
19.50 uur Ruimte voor vragen
20.00 uur Pauze
20.15 uur Passende hulp bij opvoeding van hoogbegaafde kinderen
20.05 uur Ruimte voor vragen
21.15 uur Einde

 

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door: NIP/NVO/SKJ, LV-POH-GGZ, V&V, Registerplein, VSR, NVvP en RV (2 punten) en in aanvraag bij FGzPt.
Je kunt alleen aanspraak maken op accreditatiepunten als je bent in- en uitgecheckt en de gehele presentatie hebt gevolgd.

 

Vragen
Meer informatie over de organisatie van de bijeenkomsten vind je hier. Voor veelgestelde vragen kijk hier!

 

Inschrijven
Tot en met 14 mei a.s. kan worden ingeschreven. Inschrijving is verplicht. Zonder persoonlijke toegangslink kun je niet deelnemen.
Heb je eerder deelgenomen? Schrijf je dan in met dezelfde gegevens; dubbele accounts zorgen bij de organisatie voor dubbele kosten.

  • Refereerbijeenkomst Accare - dinsdag 14 mei 2024

Locatie
Deze refereerbijeenkomst is online te volgen.

Kosten
Gratis

Datum

14 mei 2024

19.00-21.30 uur

 

Deze cursus wordt gegeven door: Accare Child Study Center

Via onderstaande link kun je je inschrijven voor deze opleiding.