088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Refereerbijeenkomst Persoonlijkheidsproblemen bij jongeren – Accare

dinsdag 11 oktober 2022 t/m dinsdag 11 oktober 2022

11 oktober: Persoonlijkheidsproblemen bij jongeren

een andere kijk op bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling

Deze refereerbijeenkomst gaat over jongeren in de levensfase waar de persoonlijkheid volop in ontwikkeling is. Dat is een complex gebeuren. Deze ontwikkeling beïnvloedt het functioneren op verschillende levensgebieden en andersom is dat ook het geval. Centraal staat hoe we kunnen bijdragen aan een positieve ontwikkeling van jongeren vanuit een aantal verschillende invalshoeken, oog hebbend voor krachten en mogelijkheden van jongeren en hun omgeving.

Wat kunnen we leren van de verhalen over de hulpverlening die zich richt op verschillende levensgebieden.
Wat is de samenhang, de rode draad van de theorie en ervaringen die gedeeld worden. Wat vraagt het van de hulpverlening om jongeren en hun omgeving te ondersteunen.

Programma

19.00 uur    Introductie
19.05 uur    Gezin en opvoeden
19.35 uur    School en toekomstperspectief
20.05 uur    Pauze
20.20 uur    Seksualiteit en relaties
20.50 uur    Tijdelijk niet thuis wonen
21.25 uur    Take home message en afsluiting

Sprekers

  • Karin van Dijk, Accare & Annelies Schrieken, Yorneo – avondvoorzitters
  • Garmt Jan van Greven, Yorneo & Stephanie Kok, Accare – Gezin en Opvoeden
  • Mariska Weerd, Hester Meppelink, beiden Accare – School en Toekomstperspectief
  • Marieke Rutgers, Accare & Gert Jan van den Top, Ambiq – Seksualiteit en Relaties
  • Ardine Nieuwenhuizen, Yorneo – Tijdelijk niet thuis wonen

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij VSR, RV (2 punten), NVRG, FGzPt, NVvP, en NIP/NVO. Bij SKJ kan de scholing worden opgevoerd bij informeel leren. Je kunt alleen aanspraak maken op accreditatiepunten als je bent in- en uitgecheckt en de gehele bijeenkomst hebt gevolgd.

Inschrijven

Tot en met 10 oktober kan worden ingeschreven. Inschrijving is verplicht. Zonder persoonlijke toegangslink kun je niet deelnemen. Heb je eerder deelgenomen? Schrijf je dan in met dezelfde gegevens; dubbele accounts zorgen bij de organisatie voor dubbele kosten.

Klik hier voor de veelgestelde vragen.

  • Refereerbijeenkomst Accare - dinsdag 11 oktober 2022

Locatie
Deze refereerbijeenkomst is online te volgen.

Kosten
Gratis

Datum

11 oktober 2022

19.00-21.30 uur

 

Deze cursus wordt gegeven door: Accare Child Study Center

Via onderstaande link kun je je inschrijven voor deze opleiding.