088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Refereerbijeenkomst Suïcidepreventie – Accare

dinsdag 11 juni 2024 t/m dinsdag 11 juni 2024

Refereerbijeenkomst Suïcidepreventie

In de jeugdhulpverlening komen we in aanraking met jongeren die het leven als dusdanig zwaar ervaren dat denken aan de dood, spreken over de dood en/of pogingen doen uit het leven te stappen, aan de orde komen. Hoe ga je daar mee om? Welk beleid zet je in? Wat heeft de jongere nodig? Wat hebben de naasten nodig? Hoe zorg je voor jezelf en je collega’s? Hoe kan je samenwerken met andere professionals?

Ruthie Werner spreekt aan de hand van een casus over dilemma’s waar je als hulpverlener mee te maken kan krijgen en geeft deelnemers praktische handvatten die houvast kunnen geven bij het hanteren van die dilemma’s.

Janke Versteeg belicht ook de omgeving van de jongere, hoe die vaak pas in een laat stadium wordt betrokken en wat daarbij voor hulpverleners komt kijken; hoe maak je de stap, wat betekent het voor jou, voor het proces. Allerlei vragen en dilemma’s waarover op deze avond gesproken wordt.

Een zinvolle en interessante avond met de insteek deelnemers toe te rusten om te kunnen denken in mogelijkheden.

Sprekers

  • Ruthie Werner, klinisch psycholoog/ psychotherapeut, 113 Zelfmoordpreventie
  • Janke Versteeg, systeemtherapeut, Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie & praktijk BAND
  • Gera van den Esker, verpleegkundig specialist, avondvoorzitter

Programma

19.00 uur Introductie door de avondvoorzitter
19.05 uur Een levendig gesprek of slaat het dood?
20.00 uur Ruimte voor vragen
20.15 uur Pauze
20.30 uur Suïcidepreventie – in samen werking, met elkaar!
21.05 uur Ruimte voor vragen
21.15 uur Einde

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door: V&V, LV POH-GGZ, RV, NVvP en FGzPt, registerplein, NVRG (2 Punten), nog in behandeling bij NIP/NVO (SKJ).

Je kunt alleen aanspraak maken op accreditatiepunten als je bent in- en uitgecheckt en de gehele presentatie hebt gevolgd.

Vragen

Meer informatie over de organisatie van de bijeenkomsten vind je hier. Voor veelgestelde vragen kijk hier!

Inschrijven

Tot en met 11 juni a.s. kan worden ingeschreven. Inschrijving is verplicht. Zonder persoonlijke toegangslink kun je niet deelnemen.
Heb je eerder deelgenomen? Schrijf je dan in met dezelfde gegevens; dubbele accounts zorgen bij de organisatie voor dubbele kosten.

  • Refereerbijeenkomst Accare - dinsdag 11 juni 2024

Locatie
Deze refereerbijeenkomst is online te volgen.

Kosten
Gratis

Datum

11 juni 2024

19.00-21.30 uur

 

Deze cursus wordt gegeven door: Accare Child Study Center

Via onderstaande link kun je je inschrijven voor deze opleiding.