088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Reflecteren aan de hand van het IAG Reflectiemodel, NHL Stenden

maandag 19 december 2022 t/m maandag 20 februari 2023

Heb jij er wel van gehoord, van het IAG reflectiemodel?

Het IAG reflectiemodel is een instrument dat ontwikkeld is door de post Hbo opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) van de NHL Stenden Hogeschool. Het is een tool die een complexe werkelijkheid vereenvoudigd weergeeft. Aan de hand van het model reflecteer je op je handelen en wordt je je bewust van de keuzes die je maakt (eclectisch handelen). Je houdt overzicht op de veelal complexe hulpvragen waar je voor staat in je beroepspraktijk. Het reflectiemodel is een hulpmiddel wat te gebruiken is binnen werkbegeleiding en intervisie.

In de cursus Reflecteren aan de hand van het IAG Reflectiemodel | NHL Stenden dagen we je uit om je professioneel handelen te legitimeren.

Je krijgt kennis van de onderliggende concepten van het model (theorieën, strategieën, methodisch handelen ed. ) en je reflecteert op je professioneel handelen en casuïstiek aan de hand van het IAG reflectiemodel.

Dit alles met als doel om binnen complexe opvoedingssituaties/gezinssystemen adequate hulp en ondersteuning te kunnen bieden en vanuit een metapositie te handelen.

Deze cursus is geschikt voor professionals die werken of gaan werken met gezinssystemen, met meervoudige en complexe problematiek.

Deze cursus is ook geschikt voor gedragswetenschappers, supervisors, praktijk- en werkbegeleiders die werkbegeleiding en intervisie geven binnen de gezinsbehandeling, de jeugdzorg.

Kennis van en ervaring in het werken met gezinnen is een pre en bij voorkeur een afgeronde IAG opleiding.

Voor meer informatie, zie onze website: Reflecteren aan de hand van het IAG Reflectiemodel | NHL Stenden

 

  • Dag 1: 9.30-16.30 uur - maandag 19 december 2022
  • Dag 2: 9.30-13.30 uur - maandag 30 januari 2023
  • Dag 3: 9.30-13.30 uur - maandag 20 februari 2023

Locatie
Deze opleiding wordt gegeven in Meppel

Kosten
De cursus Reflecteren aan de hand van het IAG Reflectiemodel kost € 740,-. De cursus is vrijgesteld van btw.

Startmoment

We starten weer met een open inschrijving van de 3 daagse cursus Reflecteren aan de hand van het IAG Reflectiemodel in Meppel op de volgende data:

maandag 19 december van 9.30-16.30 uur

maandag 30 januari van 9.30-13.30 uur

maandag 20 februari van 9.30-13.30 uur

Deze cursus wordt gegeven door: NHL Stenden

Via onderstaande link kun je je inschrijven voor deze opleiding.