088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Reflecteren aan de hand van het IAG Reflectiemodel, NHL Stenden

Ben jij werkzaam als (gezins)hulpverlener binnen het sociale domein? Handel je vanuit de IAG-methodiek of begeleid je professionals die gezinsbehandeling in gezinnen uitvoeren? De cursus Reflecteren aan de hand van het IAG Reflectiemodel is een opfrisser voor je IAG-kennis, waarmee je nieuwe mogelijkheden ontdekt.

 

  • Je leert reflecteren op je eigen handelen aan de hand van het IAG Reflectiemodel.
  • Je leert je eigen uitgangspunten als professional bewuster en effectiever in te zetten.
  • Je gebruikt het IAG Reflectiemodel om de kwaliteit van het werk in gezinnen, intervisie, werkbegeleiding en organisaties te versterken.
  • Je ontwikkelt jezelf in slechts een paar lesdagen.
  • Je volgt een cursus die is geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

 

Maak kennis met het IAG Reflectiemodel: een krachtig hulpmiddel om je te helpen reflecteren op je eigen handelen. Zo krijg en houd je overzicht over de complexe hulpvragen en de dynamiek waar je als gezinswerker in je werk mee te maken hebt. Je leert je eigen uitgangspunten bewuster en effectiever in te zetten en breidt je professionele handelingsmogelijkheden uit.

 

Deze cursus is geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) voor 18 punten. Er is geen toetsing. Na afloop van de cursus krijg je een bewijs van deelname met vermelding van het aantal behaalde registerpunten.

 

Locatie
Deze opleiding wordt gegeven in Leeuwarden en Zwolle.

Kosten
De cursus Reflecteren aan de hand van het IAG Reflectiemodel kost € 725,-. De cursus is vrijgesteld van btw.

Startmoment

  • De eerste lesdag is van 09.30 tot 16.30 uur.
  • De volgende twee dagdelen zijn van 09.30 tot 13.30 uur.
  • De lesdagen zijn verspreid over in totaal ongeveer 3 maanden.

Bij voldoende deelnemers start er een groep. De cursus bestaat uit 1 lange en 2 korte lesdagen.

Deze cursus wordt gegeven door: NHL Stenden

Via onderstaande link kun je je inschrijven voor deze opleiding.