088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

RENN4 Kenniscafé: ‘Werkgeheugencapaciteit’

dinsdag 4 februari 2020 t/m dinsdag 4 februari 2020

Een beperkte werkgeheugencapaciteit komt met name voor bij leerlingen in het speciaal onderwijs. 

De werkgeheugencapaciteit van leerlingen beïnvloedt het leren. Leerlingen in het speciaal onderwijs hebben hier vaak een beperking waardoor overbelasting van het werkgeheugen snel kan plaats vinden. Aan leerkrachten de taak om hier op een juiste manier mee om te gaan.

Tijdens dit Kenniscafé wordt het onderzoeksproject naar de relatie tussen leren op expliciete of impliciete wijze en de relatie met het werkgeheugen besproken. In de praktijk ervaar je de verschillen tussen expliciete en impliciete leerhulp en de eventuele belasting die dit heeft op je werkgeheugen. Vervolgens wordt ingegaan op de functie van het werkgeheugen en de manier waarop dit (over)belast wordt en hoe dit ontlast kan worden in het klaslokaal.

  • Kenniscafé Werkgeheugencapaciteit - dinsdag 4 februari 2020

Deze cursus wordt aangeboden via RENN4. Aanmelden is mogelijk via workshops@renn4.nl.

Deze cursus wordt gegeven door: RENN4

Waar: De Carrousel, GJ van der Ploegschool, De Wielewaal 1 in Hoogeveen

Deze cursus wordt aangeboden via RENN4. Aanmelden is mogelijk via workshops@renn4.nl.