088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Refereeravond OP Jeugd: Sexting, grooming en online grensoverschrijdend gedrag

Opgroeien in een wereld vol media biedt kinderen en jongeren veel mogelijkheden om te leren, de wereld en hun eigen ik te ontdekken. Grenzen zijn niet altijd duidelijk en jongeren verleggen deze ook nog eens graag. Ze geven zomaar persoonlijke informatie prijs, maken ruzie of geven zich voor de webcam letterlijk bloot. Ook voor het verkennen van seksuele gevoelens en de seksuele identiteit, gebruiken kinderen en jongeren (sociale) media. Van het sturen van virtuele kusjes tot je eerste seksuele ervaring via Facetime.   

Die online wereld met ongekende mogelijkheden brengt ook gevaren met zich mee waar ze zich niet of onvoldoende van bewust zijn. Soms echter nemen ze het risico bewust; ‘boeit’ het ze gewoon niet. Een flinke uitdaging voor ouders, opvoeders en professionals. Hoe kun je ze beschermen en begeleiden om te voorkomen dat het misgaat. Maar ook: wat kun/moet je doen om hen op te vangen, te helpen en overeind te zetten wanneer dat toch het geval is? 

Onze gast deze avond is Jacqueline Kleijer, therapeutisch hulpverlener bij Pretty Woman in Utrecht en gastdocent en trainer. Zij betoogt dat gezonde seksualiteit altijd een uitgangspunt zou moeten zijn voor ieder mens, ook online. Zij bespreekt met ons vragen als: hoe werk je dan met dat uitgangspunt – van gezonde seksualiteit- in de praktijk? Kun je jouw waarden en normen aan een ander overdragen? Waar ligt de grens? Waar ligt jouw grens? 

Programma 

Jacqueline vertelt aan de hand van een actuele casus hoe beïnvloeding werkt. Begrippen als shamen en cyberpesten en exposen, ook in relatie tot seksueel misbruik komen aan de orde. Aan het einde van de online refereeravond:  

  • Kennen deelnemers de verschillen tussen shamen, online pesten en exposen; 
  • zijn de deelnemers geïnformeerd over de seksualisering online en de invloed van drillraps; 
  • hebben de deelnemers inzicht in de rol van hulpverleners richting jongeren én hun ouders.  

 

Expert 

Jacqueline Kleijer ging naar de kunstacademie en is opgeleid als jeugdhulpverlener. Ruim 15 jaar werkte ze als deskundige op het gebied van ‘afhankelijkheidsrelaties’ waaronder ook de (online) loverboy-problematiek valt.  

Jacqueline geeft voorlichting in de vorm van lezingen, ouderavonden en gastlessen, traint professionals, en organiseert projecten. 

Ze is onder meer verbonden aan Bureau Jeugd en Media. 

Datum en tijd
Dinsdag 10 november 2020.
Het programma start om 19:15 en duurt tot 21:30 uur.

Locatie
De bijeenkomst wordt online aangeboden via Teams.

Kosten
Deze bijeenkomst wordt u aangeboden door de partners van OP Jeugd.

Accreditatie

Er wordt accreditatie aangevraagd bij SKJ.

Aanmeldingsprocedure

Ben je geïnteresseerd om deze bijeenkomst bij te wonen dan kun je je nu inschrijven!

De organisaties die OP Jeugd mogelijk maken, hebben voor hun medewerkers gegarandeerde plaatsen ingekocht. De resterende plaatsen zullen op datum van inschrijving worden toegekend. Uiterlijk 7 werkdagen voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je bericht of je deel kunt nemen.

Ben je geïnteresseerd om deze bijeenkomst bij te wonen, schrijf je dan nu in!

De organisaties die OP Jeugd mogelijk maken, hebben voor hun medewerkers gegarandeerde plaatsen ingekocht. De resterende plaatsen zullen op datum van inschrijving worden toegekend. Uiterlijk 7 werkdagen voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je bericht of je deel kunt nemen.

Inschrijven is op dit moment nog niet mogelijk. Je kunt je inschrijven op de reservelijst door een mailtje te versturen naar info@opjeugd.nl