088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Signaleren kindermishandeling, huiselijk geweld, gebruik meldcode en rol Veilig Thuis

Naar schatting is bijna één op de dertig kinderen slachtoffer van mishandeling en zijn er ieder jaar zo’n 200.00 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld.

Per 1 januari 2019 is de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling verbeterd. Deze meldcode is de professionele norm om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling te melden bij Veilig Thuis.

Tijdens deze training van twee dagdelen leer je meer over aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling, welke signalen er zijn en hoe je de meldcode kunt toepassen.

 

Datum en tijd
Donderdag 2 en donderdag 9 september van 09:00 uur tot 12:00 uur.

Locatie
Regiecentrum BV, Tesselschadestraat 2 in Leeuwarden

Kosten
Deelname aan deze training kost € 200,= per persoon.

Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd door SKJ.

Meer informatie
Deze training wordt aangeboden door Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.
Voor meer informatie over deze training kan contact op worden genomen met mevrouw Wietske de Boer of mevrouw Anne Marie Adema, Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid, te bereiken op 058 – 2 333 800.

Deze cursus wordt gegeven door: Regiecentrum bescherming en veiligheid

Via onderstaande link kun je je inschrijven voor deze training.

https://www.regiecentrumbv.nl/cursus/signaleren-kindermishandeling-en-huiselijk-geweld-gebruik-van-de-meldcode-en-de-rol-van-veilig-thuis/

Door je in te schrijven voor deze training ga je akkoord met de Leveringsvoorwaarden Regiecentrum BV. Er wordt € 200,00 gefactureerd.

Deze cursus wordt aangeboden door Regiecentrum Bescherming en Veiligheid