088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Signaleren kindermishandeling, huiselijk geweld, gebruik meldcode en rol Veilig Thuis

Naar schatting is bijna één op de dertig kinderen slachtoffer van mishandeling en zijn er ieder jaar zo’n 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. Per 1 januari 2019 is de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling verbeterd. Deze meldcode is de professionele norm om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling te melden bij Veilig Thuis.

Tijdens deze training leer je meer over aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling, welke signalen er zijn en hoe je de meldcode kunt toepassen.

 

Voor wie is deze training?

Medewerkers van gebiedsteams, kinderopvang, jeugdzorgwerkers, gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, onderwijs, kraam- en thuiszorg, politie en andere geïnteresseerden.

 

Inhoud

  • Definities en cijfers van kindermishandeling en huiselijk geweld.
  • Herkennen van signalen van verschillende vormen van mishandeling.
  • De gevolgen van geweld en mishandeling op korte en langere termijn.
  • De gevolgen van geweld en mishandeling op het brein.
  • Het gebruik van de meldcode (wettelijke stappen en dilemma’s) en afwegingskader.
  • De rol van Veilig Thuis.

 

Wat leer je?

Na afloop van de training…

  • heb je kennis over de achtergronden van kindermishandeling en huiselijk geweld.
  • kun je de signalen van de verschillende vormen van mishandeling herkennen.
  • kun je de wettelijke stappen in de meldcode toepassen en omgaan  met het eigen afwegingskader.
  • weet je wat Veilig Thuis voor je kan betekenen.

 

Data en tijd

8 maart en 29 maart van 09.00 – 12.00 uur

4 oktober en 11 oktober van 09.00 – 12.00 uur

 

Locatie

Leeuwarden of online

 

Accreditatie:

SKJ geaccrediteerd

 

Kosten

€ 200,-

Meer informatie
Deze training wordt aangeboden door Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.

Voor meer informatie over deze training kan contact op worden genomen met Antoinet Messink, Foekje Zuidema of Anna Maat, Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid, te bereiken op 058 – 2 333 800.

Ook is er meer informatie te vinden op de website van het Regiecentrum:

Signaleren kindermishandeling, huiselijk geweld, gebruik meldcode en rol Veilig Thuis

Deze cursus wordt gegeven door: Regiecentrum bescherming en veiligheid

Via onderstaande link kun je je inschrijven voor deze training.

Inschrijven

Door je in te schrijven voor deze training ga je akkoord met de Leveringsvoorwaarden Regiecentrum BV.

Deze cursus wordt aangeboden door Regiecentrum Bescherming en Veiligheid