088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Supervisie aan basisorthopedagogen en -psychologen SKJ september 2021

In deze supervisie ben je gericht op het (leren) reflecteren op je eigen professioneel handelen, hoe je je wilt ontwikkelen als professional, welke obstakels je tegen komt en hoe je daar mee om kunt gaan.

Aspecten zoals beroepsethiek, het emotionele proces tussen professional en cliënt en het vermogen om de relatie met de cliënt te hanteren in dienst van de behandeling komen daarbij aan de orde.

De serie van 8 bijeenkomsten van 3 uur wordt voorafgegaan door een digitaal intakegesprek van maximaal 1 uur. Dit intakegesprek voer je met 1 van de supervisoren. In dit gesprek komen jouw leervragen aan de orde waar je gedurende training aan wilt gaan werken. Op de laatste dag geeft iedereen dmv een presentatie verslag van zijn doorlopen proces. Dit kan groepsgewijs of individueel

De groep van 12 deelnemers wordt voor de diverse opdrachten en onderdelen opgedeeld in wisselende subgroepen van 3 deelnemers.

 

Voor wie

 

De supervisie is bedoeld voor basisorthopedagogen en -psychologen SKJ die in het kader van hun herregistratie supervisie moeten volgen.

 

Praktisch

 

Je schrijft je in voor 8 bijeenkomsten en 1 intakegesprek, voor de dag(en) van de intakegesprekken moet je nog een tijd reserveren. In de bevestigingsmail staat een link waar je dit kunt doen.

De supervisie kan worden verantwoord met het formulier supervisieverklaring, zoals dat te vinden is in je SKJ-dossier.

Er kan maximaal 1 bijeenkomst worden gemist, met berichtgeving.  Hiervoor zal een vervangende opdracht worden gegeven.

Voor medewerkers van Accare geldt: de kosten voor de groepssupervisie worden verrekend met je regio. Ben je zonder bericht afwezig, dan worden de kosten van de bijeenkomst bij de deelnemer in rekening gebracht. Indien meer dan 1 bijeenkomsten gemist worden, dan kan het supervisietraject niet vervolgd worden en zal de deelnemer de vereiste supervisie zelf moeten organiseren en betalen.

 

Locatie
Deze training wordt online gegeven.

Kosten
De training kost € 1250,=.

Startmoment

Er zijn twee data in september beschikbaar.

 

 

Deze cursus wordt gegeven door: Accare Child Study Center

Via onderstaande link kun je je inschrijven voor deze opleiding.