088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Systeemgericht werken, 23 januari en 6 februari 2020

donderdag 23 januari 2020 t/m donderdag 6 februari 2020

Inhoud
Systeemgericht werken is in de jeugd hulpverlening niet nieuw. Toch heeft de nieuwe Wet op de Jeugdhulpverlening het belang van systeemgericht werken een specifiekere rol gegeven. Er staat beschreven dat met het woord ‘cliënt’ niet alleen het kind of de jongere wordt bedoeld, maar ook opvoeders als cliënt moeten worden gezien. Het kind moet in zijn bredere context begrepen worden. Voor de jeugdhulpverlening heeft dit consequenties. Dit vraagt om een theoretisch kader dat mede antwoord kan geven op de thema’s die rond de gezinsdynamiek spelen. Voor die specifieke rol komt de systeemtheorie in aanmerking: een denkkader dat de invloed van de omgeving op iemands gedrag onderzoekt. Voor het kind kan dat natuurlijk het gezin zijn, maar ook het sociaal netwerk, de school, de buurt etc. zijn.

Inzet van het systemisch denken is dat deze de aanvullend is ten opzichte van specifieke theorieën vanuit de ontwikkelingspsychologie en orthopedagogiek. Zowel op het gebied van de analyse als die van de interventies kan deze combinatie een complementair beeld van de problematiek geven. Tijdens de interactieve training worden theorie, basisprincipes en vaardigweden van het systeemgericht werken overgedragen.

(Leer)Doel(en)
Herkennen
– wat het systeem rond het kind is, dit in kaart te brengen en te beïnvloeden in lijn met de behandeling.

Begrijpen
– wat nodig is om gemeenschappelijk te werken aan de koers van het systeem.
– op welke wijze u aansluiting vindt bij de hulpvrager(s) door een vraaggerichte presentiehouding.
– hoe systemen evenwicht proberen te creëren aan de hand van triades, coalities en allianties

Nadenken over
– wat meerzijdig partijdig handelen inhoud
– hoe u samen met andere collega’s systemische hypotheses op kunt stellen

Deze training bestaat uit twee dagen.

  • De eerste trainingsdag vindt plaats op - donderdag 23 januari 2020
  • De tweede trainingsdag vindt plaats op - donderdag 6 februari 2020

Locatie
Deze training vindt plaats bij Jeugdhulp Friesland, locatie Badweg 4 te Leeuwarden.

 

Kosten
Deze tweedaagse training wordt u aangeboden voor € 350,00 inclusief koffie/thee en lunch.

 

Accreditatie
Deze training is door SKJ geaccrediteerd voor 12 punten voor het opleidingstraject van de jeugdzorgwerker en jeugd-en gezinsprofessional.

 

Meer informatie
Voor meer informatie over deze training of de mogelijkheden voor een incompany training kunt u contact opnemen met Jeugdhulp Academie via telefoonnummer 088-1424005 of email jeugdhulpacademie@jeugdhulpfriesland.nl.

 

Deze cursus wordt gegeven door: Jeugdhulp Friesland

Via onderstaand formulier kun je je inschrijven voor deze training.

Door je in te schrijven voor deze cursus ga je akkoord met de Algemene voorwaarden Jeugdhulp Academie van Jeugdhulp Friesland.

Factuuradres


De kosten voor deze training bedragen €350,00

Bedankt voor je inschrijving! De organiserende partij zal binnenkort contact met je opnemen.