088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Systeemgericht werken, 5 februari en 29 februari 2024 – Jeugdhulp Friesland

maandag 5 februari 2024 t/m donderdag 29 februari 2024

De omgeving heeft invloed op iemands gedrag. Deze omgeving gaat verder dan alleen het gezin of familie, maar kan ook het sociale netwerk, de school en de buurt zijn. Systeemtheorie geeft een denkkader om deze invloed op iemand gedrag te onderzoeken.

Systeemgericht werken is een training waarin een denkkader wordt ontwikkeld waarmee de invloed van de omgeving op iemands gedrag wordt onderzocht.

De inzet van het systemisch denken kan een complementair beeld van de problematiek geven. Deze training geeft inzicht in de basisprincipes van systemisch denken en toepassing hiervan in de jeugdzorg. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van diverse casussen. Daarnaast wordt er een groot appèl gedaan op het reflecteren op eigen handelen en wie jij bent als persoon binnen het veld van jeugdhulp.

Leerdoelen

Na afloop van deze training ben je in staat om:

  • Het systeem rond een kind in kaart te brengen en te beïnvloeden, in lijn met de behandeling;
  • Gebruik te maken van jouw ervaringen vanuit jouw eigen geschiedenis in het werken met gezinnen/cliënten;
  • Meerzijdig partijdig handelen te herkennen en toe te passen;
  • Samen met andere collega’s, systemische hypotheses op te stellen;
  • Door middel van een vraaggerichte presentiehouding, aansluiting te vinden bij de hulpvrager(s);
  • Het evenwicht bij systemen te beïnvloeden aan de hand van triades, coalities en allianties.

 

Deze training bestaat uit twee dagen.

  • De eerste trainingsdag vindt plaats op - maandag 5 februari 2024
  • De tweede trainingsdag vindt plaats op - donderdag 29 februari 2024

Datum en tijd

De trainingsdagen zijn op maandag 5 februari en donderdag 29 februari 2024

Beide bijeenkomsten starten om 9.00 uur en duren tot 16.30 uur.

 

Locatie
Deze training wordt gegeven in Leeuwarden.

 

Kosten
Deze tweedaagse training wordt u aangeboden voor € 590,00.

 

Accreditatie
Deze training is door SKJ geaccrediteerd voor 22 punten voor jeugd- en gezinsprofessionals onder SKJ-nummer SKJ 215769.

 

Meer informatie
Voor meer informatie over deze training of de mogelijkheden voor een incompany training kunt u contact opnemen met Jeugdhulp Academie via telefoonnummer 088-1424005 of email jeugdhulpacademie@jeugdhulpfriesland.nl.

 

Deze cursus wordt gegeven door: Jeugdhulp Friesland

Via onderstaand formulier kun je je inschrijven voor deze training.

Door je in te schrijven voor deze cursus ga je akkoord met de Algemene voorwaarden Jeugdhulp Academie van Jeugdhulp Friesland.

De cursus is vol en inschrijven is op dit moment niet meer mogelijk. Schrijf je in voor een andere datum of neem contact met Jeugdhulp Academie, via jeugdhulpacademie@jeugdhulpfriesland.nl, voor meer informatie.